Skip to main content

Doradztwo inwestycyjne to każda spośród wskazówek albo rekomendacji, której celem jest edukacja, udzielnie informacji czy też wskazówek inwestorowi odnośnie wybranego inwestycyjnego produktu albo też serii produktów. Porady inwestycyjne mogą być w pełni profesjonalne – oznacza to, iż doradcy inwestycyjni udzielają wskazówek i fachowych porad w zamian za uiszczoną opłatę, albo też mogą mieć charakter amatorski, jak w wypadku wybranych czatów internetowych, czy blogów. W takich miejscach nigdy nie ma się pewności, czy udzielona porada jest trafna, czy na przykład zaproponowana startegia finansowa będzie w pełni skuteczna.

Doradztwo inwestycyjne – najważniejsze informacje

Każda inwestycja może być wcześniej zaplanowana z udziałem doradcy inwestycyjnego. Przedsiębiorca może skorzystać z porad wielu różnych specjalistów, w tym brokerów, bankierów, czy planistów finansowych, którzy zapewniają specyficzne dla danej dziedziny doradztwo finansowe. Biorąc pod uwagę sporą liczbę udostępnionych inwestycyjnych porad, tym bardziej w internecie, inwestor może zechcieć sprawdzić kwalifikacje osoby, która ma docelowo zadbać o jego finanse, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję inwestycyjną. Podmioty dostarczające informacji odnośnie określonych aktywów czy też rynków finansowych, mogą podejmować starania celem wyjaśnienia, iż nie reprezentują one tychże informacji konkretnie w roli inwestycyjnej porady. Ostatecznie rzecz biorąc, to do inwestora indywidualnego należeć będzie decyzja, które spośród inwestycji mają najbardziej odpowiedni charakter.

Doradca inwestycyjny - jak oszczędzić, optymalizacja finansowa

Doradcy inwestycyjni – kto może pełnić taką funkcję?

Na terenie Unii Europejskiej doradcą inwestycyjnym może zajmować się tylko osoba legitymująca się specjalistycznym zezwoleniem wydanym przez właściwy dla rynku finansowego organ. Nie musimy się zatem obawiać, iż korzystając z usług świadczonych przez doradcę, w których została na przykład ujęta optymalizacja podatkowa, narazimy się na kary finansowe ze strony urzędu skarbowego.

Doradcy inwestycyjni – jakimi cechami powinni się odznaczać?

Po pierwsze nienaganną opinią. Doradcy inwestycyjni powinni wzbudzać nasze zaufanie nie tylko szerokim zakresem wiedzy, ale także dużym doświadczeniem i uczciwością. Ciąży na nim bowiem spora odpowiedzialność, za postępowanie swojego klienta, tak aby miało ono możliwie jak najbardziej ekonomiczny charakter. Od trafności jego przewidywań i podejmowanych decyzji, zależeć będzie powodzenie finansowego przedsięwzięcia, któremu ma patronować. Zatem doradca finansowy nie może:

  • wykonywać własnych obowiązków w sposób niedbały, bez zachowania odpowiedniej staranności,
  • manipulować kursami finansowych instrumentów,
  • wykorzystywać do niecnych czynów poufnych informacji, do których posiada dostęp,
  • łamać/naruszać obowiązującego prawa.

Wszelakie nieuczciwe operacje, oszustwa albo też zaniedbania mogą narażać doradcę finansowego na utracenie prawa do wykonywania swojego zawodu. Działania, które noszą jawne znamiona przestępstwa karane są na drodze sądowej.

Optymalizacja podatkowa- rejestracja firmy za granicą - PD TAX

Doradca Inwestycyjny – konieczne wykształcenie

Jeśli chce się wykonywać zawód doradcy inwestycyjnego, niezbędne jest posiadanie wykształcenia średniego albo wyższego ekonomicznego. Dostęp do tego zawodu daje również zdanie egzaminu Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie, co skutkuje przyznaniem licencji doradcy.

Doradcy inwestycyjni – jakie mają obowiązki?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjalne reperkusje i wpływ, które mogą mieć doradcy inwestycyjni, specjaliści zapewniający taki wkład, są nierzadko ostrożni, jeżeli chodzi o potencjalne skutki, które mogą wywoływać. Bez względu na to, czy będzie to bank, czy też zupełnie niezależny doradca finansowy, istnieją pewne wymogi, których należy przestrzegać w przypadku oferowania doradztwa finansowego. Może.to obejmować chociażby zbieranie informacji odnośnie finansowej sytuacji klientów i ich potrzeb.

Mogą także istnieć wymagania związane ze zrozumieniem charakteru zaoferowanego doradztwa finansowego, jak i tego, w jaki sposób będzie się ono odnosiło do klienta. Osoby udzielające inwestycyjnych porad mogą także zostać zmuszone do udowodnienia, iż nie istnieje konflikt interesów w udzielonych przez siebie poradach. Może to być bardzo ważne w wypadku nagłego pogorszenia się koniunktury w danej branży na rynku, w zakresie handlowych aktywów, na które doradca finansowy zalecił inwestorowi, żeby przeznaczył własne fundusze. Jeżeli źródło doradztwa finansowego, będzie spełniać tychże dwóch obowiązków, doradca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za pewne szkody poniesione przez inwestora po skorzystaniu z jego wskazówek.

Doradztwo inwestycyjne – czy warto z niego korzystać?

Ulokowanie posiadanego już kapitału, wymagać będzie zwrócenia szczególnej uwagi na wiele ważnych kwestii, dlatego też osoby, które nie są zaznajomione z tematem w teorii nie powinny w ogóle zabierać się za temat inwestowania. Sytuacja ulegnie jednakże zmianie, kiedy skorzysta się z możliwości, które jest nam w stanie zaoferować doradztwo finansowe.

Oczywiście jeśli brać pod uwagę względy finansowe, może się nam wydawać, iż zwrócenie się o pomoc będzie przyczyną zmniejszenia ewentualnych zysków. Żaden doradca finansowy nie pracuje przecież za darmo – jest to oczywiście prawda, niemniej jednak należy pamiętać, iż taka decyzja może nas uwolnić od problemów mających nastąpić w przyszłości.

W czym pomoże nam doradca inwestycyjny?

Wbrew temu, co może się nam wydawać, jego działalność ma dość szeroki zakres. Po pierwsze musi on odbyć dłuższą rozmowę ze swoim klientem, w czasie której wraz z nim przygotuje odpowiedni plan inwestycyjny. Powinna być ona zgodna z jego oczekiwaniami. Co jeżeli klient nie wie czego chce? Rolą doradcy będzie właśnie to, żeby przedstawić mu wszelkie możliwości, jak i wyjaśnić metody na pozyskiwanie zysków, jak również czyhające zagrożenia.

Razem z doradcą powinno się także określić ramy czasowe swoich inwestycji, wielkość początkowego wkładu i oczekiwaną stopę zwrotu. Kiedy dojdzie do ustalenia wszystkich tych kwestii, doradca inwestycyjny przedstawi podmioty i instrumenty, w które warto będzie zainwestować. Po tym, jak zostanie podjęta ostateczna decyzja, rozpocznie się proces wdrożenia inwestycji.

Niemniej jednak, na tym rola doradcy finansowego wcale się nie kończy. Powinien on informować swojego klienta o bieżącym stanie jego inwestycji, ale też w tematyce teraźniejszej sytuacji na rynku. Istotne jest przede wszystkim to, żeby pozostać świadomym odnośnie potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na osiągane zyski.

Rejestracja firmy za granicą, offshore - doradztwo inwestycyjne

Doradcy inwestycyjni – profesjonalizm jest zawsze w cenie

Wybranie właściwej firmy, która zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem inwestycyjnym, nie jest zawsze prostym zadaniem, tym bardziej jeżeli nie możemy pochwalić się choćby niewielkim doświadczeniem w tej branży. Wszystko to powoduje, iż za każdym razem warto jest dokładnie przeanalizować ofertę, którą nam przedstawiono. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na cenę za taką usługę.

W podejmowaniu ostateczność decyzji pomocne mogą być dla nas także opinie osób, które już korzystały z usług danego doradcy inwestycyjnego. Miejmy na uwadze to, iż podmioty działające w tym biznesie pracują ciągle na swoją renomę. Jeżeli zatem chcemy się upewnić, iż podjęliśmy dobry wybór, przeczytajmy opinie opublikowane na stronach internetowych i forach, jak również na portalach społecznościowych.

Wszystko to umożliwi nam podjęcie odpowiedniej decyzji. Dokonując analizy obecnego rynku, godna polecenia jest przede wszystkim firma PD Tax. Doradztwo inwestycyjne przez nią realizowane odbywa się na możliwie najwyższym poziomie. Osoby tam zatrudnione posiadają duże doświadczenie i szeroki zakres wiedzy. Dzięki temu mogą udzielać porad w zakresie zarządzania finansami swoim klientom, którzy nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu na tego typu sprawy. Dzięki PD Tax, przedsiębiorcy mają możliwość zainwestowania swojego kapitału w taki sposób, aby przynosił on możliwie jak najwięcej zysków. Oferowane rozwiązania w dłuższej perspektywie oszczędzają czas, ale przy okazji pomnażają również pieniądze.

Leave a Reply