Tworzenie i obsługa korporacyjna spółek

Tworzenie i obsługa korporacyjna spółek

Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną przy wyborze i tworzeniu wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie podatkowe i zakres ponoszonej odpowiedzialności za zobowiązania w kontekście planowanego celu gospodarczego nowopowstałej spółki. Na wstępnym etapie analizujemy również ograniczenia prawne, które potencjalnie mogą mieć wpływ na utworzenie i funkcjonowanie spółki. Dla lepszych rezultatów opracowujemy i wdrażamy dostosowany do potrzeb Klienta indywidualny model prawny. Pomożemy przy sporządzeniu umowy spółki lub statutu, przygotowujemy dokumentację wymaganą do wpisu spółki do odpowiednich rejestrów i ewidencji, zapewniamy współpracę z notariuszem oraz czuwamy nad przebiegiem postępowania rejestrowego. Nasi specjaliści świadczą pełne doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej spółek.

Kompleksowo przeprowadzamy naszych Klientów przez takie czynności jak podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, zbycie, nabycie, umorzenie i zastawienie udziałów lub akcji, oraz w działaniach związanych ze zmianami w składzie osobowym spółki. Asystujemy również w trakcie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych, czy zarządów. Doradzamy w takim tworzeniu uchwał by były one ważne i niemożliwe do podważenia na drodze sądowej.

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt