Skip to main content

Odpowiedzialne zarządzanie majątkiem firmy tak jak i ogólną działalnością leży w gestii każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Troszcząc się o swój biznes, wielu przedsiębiorców myśli o dobrym wizerunku firmy, dbaniu o relację z klientami, czy też marketingu. Jednak każde przedsiębiorstwo nie jest w stanie uniknąć płacenia podatków, które niekiedy mogą przełożyć się na znaczące kwoty dla przedsiębiorcy. Rozwiązaniem może okazać się optymalizacja podatkowa zatem warto wiedzieć czym jest optymalizacja oraz kiedy i dlaczego warto zainteresować się tym zagadnieniem.

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą nomenklaturą prawną optymalizacja podatkowa to zbiór działań polegający na osiąganiu jak największej efektywności podatkowej przy możliwie jak najmniejszych nakładach. Innymi słowy przedsiębiorstwo wdraża procedurę zgodną z prawą, która przy jednoczesnym prowadzeniu działalności i odprowadzaniu podatków oddaje państwu w podatkach i daninach możliwie jak najmniej. Służy temu odpowiednie planowanie oraz zarządzanie firmą w taki sposób by optymalizacja podatkowa została wdrożona w granicach aktualnie obowiązującego prawa.

Innymi słowy przedsiębiorstwo wdrażając optymalizację podatkową nie chce płacić wszelkiego rodzaju podatków więcej niż obliguje go do tego ustawodawca. Takie działanie, wbrew obiegowej opinii, jest całkowicie legalne oraz sprawia, że przedsiębiorstwa w Polsce mogą całkowicie legalnie obniżać płacone na rzecz państwa podatki. Tym samym polepsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a pozostałe z optymalizacji podatkowej środki można wykorzystać na inne cele np. rozwój przedsiębiorstwa.

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Czemu służy optymalizacja podatkowa?

Ogólnie rzecz ujmując optymalizacja podatkowa została wprowadzona do polskiego prawa by móc w legalny sposób obniżać płacone na rzecz Skarbu Państwa podatki. Tym samym pozostałe w przedsiębiorstwie środki można wykorzystywać na różnego rodzaje cele, do których zaliczają się:

  • Inwestycja – dbanie o rozwój firmy wiąże się przede wszystkim ze stale zmieniającymi się trendami na rynku. By móc sprostać wymaganiom swoich klientów oraz kontrahentów praktycznie każde przedsiębiorstwo zobligowane jest do inwestowania i nieustannego rozwoju swojej firmy. Dzięki legalnemu zaoszczędzeniu sporej ilości środków można na przykład wybudować nową linię produkcyjną, zakupić nowy sprzęt niezbędny do pracy dla swojego zespołu, zainwestować w rozpoznawalność w sieci oraz w mediach społecznościowych czy też przeznaczyć te środki na oszczędności;
  • Spłata zobowiązań finansowych – dzięki optymalizacji podatkowej i związanemu  z tym pozostawieniu większej ilości środków finansowych w firmie można spłacić lub nadpłacić swoje zobowiązania finansowe. Dzięki temu można szybciej spłacić zaciągnięte kredyty oraz pożyczki i jednocześnie poprawić swoją płynność finansową.

Dodatkowo optymalizacja podatkowa sprawia, iż dane przedsiębiorstwo jest postrzegane przez Urząd Skarbowy jako uczciwe i chcące zaoszczędzone środki przeznaczyć w swój rozwój. Dzięki temu można unikać częstych kontroli ze strony Urzędu Skarbowego co w przyszłości umożliwi poprawę relacji oraz da jeszcze więcej energii do działania dla wybranego przedsiębiorstwa.

Międzynarodowe planowanie podatkowe – na czym polega?

Jeszcze więcej możliwości oszczędzania środków w ramach optymalizacji podatkowej daje międzynarodowe planowanie podatkowe. Jest to zjawisko, które pozwala zaoszczędzić znaczną ilość środków finansowych, które również można przeznaczyć w swój rozwój. Polega ono na tym, iż przedsiębiorstwo płacące 19% podatek w jednym kraju (np. w Polsce) prowadząc tą samą działalność ale za granicą jest całkowicie zwolnione z płacenia podatku. Dlatego też bardzo często firmy korzystają z tej możliwości płacąc podatek w jednej jurysdykcji i omijając tą konieczność (lub płacąc jedynie symboliczne kwoty podatku) w innej jurysdykcji.

Takie międzynarodowe planowanie podatkowe również niesie ze sobą sporo zalet. Oprócz korzyści wynikających z samej optymalizacji podatkowej dzięki międzynarodowemu planowaniu podatkowemu można pozyskać nowych klientów, uzyskiwać przychód w innej walucie (często wybierane są dlatego kraje zachodniej Europy) czy też na przykład rozwijać swój biznes w sieci. To wszystko wiąże się z korzyścią zerowego podatku dochodowego w obcej jurysdykcji co przekłada się na jeszcze większe poprawienie sytuacji finansowej.

Optymalizacja podatkowa - czyli rejestracja firmy za granicą, offshore

Ryzyko związane z nadmierną optymalizacją lub unikaniem opodatkowania – czym jest?

Podobnie jak w przypadku nadmiernych obciążeń podatkowych przedsiębiorców chroni międzynarodowe prawo np. umowy międzynarodowe znoszące podwójne opodatkowanie w dwóch niezależnych i suwerennych jurysdykcjach tak i w przypadku nadmiernej optymalizacji podatkowej istnieje spore ryzyko nałożenia kar. Zgodnie z polskim prawem podatnik, który prowadzi nadmierną optymalizację podatkową lub unika opodatkowania swojej działalności może zostać poddany karze pozbawienia wolności, zapłacenia 720 stawek dziennych należnego Urzędowi Skarbowemu podatku lub być poddanym obu karom naraz.

Niekiedy poprzez unikanie opodatkowania można rozumieć celowe i zamierzone unikanie płacenia podatków na rzecz Skarbu Państwa celem uzyskania korzyści majątkowej. Wówczas polskie prawo jasno określa kwotę dochodzącą nawet do 25 milionów złotych jakie państwo nakłada na przedsiębiorcę. W tej sytuacji często bywa, iż przedsiębiorca nie jest dłużej w stanie spłacać swoich zobowiązań i trafia do więzienia a firma kończy swoją działalność.

Wyżej przedstawione sytuacje ukazują co może być efektem stosowania nadmiernego ryzyka związanego z optymalizacją podatkową lub unikaniem opodatkowania. Wobec powyższych sytuacji, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami natury prawnej nie warto ponosić zbyt wysokiego ryzyka związanego z nadmierną optymalizacją. Najważniejsze w tym wypadku jest odpowiednie planowanie oraz skorzystanie z usług profesjonalnych instytucji lub osób.

Gdzie warto szukać wsparcia w kwestii optymalizacji podatkowej?

W kwestii optymalizacji podatkowej właściciele przedsiębiorstwa często nie posiadają odpowiedniej wiedzy, kompetencji czy też doświadczenia w obliczaniu kwoty optymalizacji czy też rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dlatego też w tym wypadku warto jest zlecić takie zadanie profesjonalistom. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji może okazać się skorzystanie z pomocy księgowego, biura rachunkowego lub inne instytucji podatkowej. Warto również rozważyć zewnętrzną firmę zajmującą się podatkami oraz audytem i optymalizacją podatkową. Wówczas ma się pewność pewnego profesjonalizmu, czy też fachowej obsługi oraz doświadczeniu, które są kluczowe by prawidłowo dokonać optymalizacji podatkowej.

Prawo podatkowe związane z optymalizacją podatkową może okazać się niezrozumiałe nawet dla wprawionego właściciela przedsiębiorstwa. Dodatkowo często zmieniające się przepisy podatkowe mogą stanowić przeszkodę dla niektórych właścicieli przedsiębiorstw dlatego kluczowym jest przekazanie tej kwestii profesjonalistom. W ten sposób można jednocześnie uzyskać środki z tytułu optymalizacji i nie narażać się na problemy natury prawnej i finansowej.

Jakie koszty związane są z wdrożeniem optymalizacji podatkowej?

Podstawowym (i zasadniczo jedynym) kosztem wdrożenia procedury optymalizacji podatkowej jest koszt zatrudnienia księgowego lub skorzystania z pomocy zewnętrznej instytucji. Trudno jest jednak określić szacowany koszt takiego działania bowiem uzależnione jest to od różnych czynników. Znaczenie mają tutaj takie kwestie jak wielkość firmy, liczba zatrudnianych pracowników czy też roczne obroty finansowe wybranej firmy. W sytuacji gdy obroty firmy są zmniejszone lub koszt zatrudnienia oraz współpracy z wybraną instytucją podatkową okazuje się zbyt duży takie działanie może okazać się nieopłacalne.

Jednak od kosztów optymalizacji podatkowej można jednocześnie odliczyć kwotę uzyskanego podatku od przychodów osiągniętych za granicą. Tutaj konieczne będzie jednak prowadzenie działalności gospodarczej w dwóch osobnych krajach i osiąganie z tego samego tytułu przychodów. Wówczas właściciel wybranego przedsiębiorstwa może optymalizować podatki płacone na przykład w Polsce a kwotę podatku płaconego za granicą może on zachować dla siebie. To z kolei może skutkować wysokimi przychodami z tego tytułu i finalnie może okazać się bardziej opłacalne dla przedsiębiorstwa. Warunkiem jednak jest prowadzenie działalności w dwóch odrębnych jurysdykcjach lub przynajmniej posiadanie zagranicznej filii swojej firmy.

Optymalizacja podatkowa czyli rejestracja firmy za granicą

Czy warto wdrażać procedurę optymalizacji podatkowej w swoim przedsiębiorstwie?

Optymalizacja podatkowa to zagadnienie, które można wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie jednak nigdzie nie jest zapisane, iż jest to konieczne. Warto jednak zauważyć, że optymalizacja podatkowa w znaczący i przede wszystkim – legalny sposób pozwala na uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla swojego przedsiębiorstwa. Tym samym mogą one być przeznaczone na rozwój firmy, inwestycje czy też spłatę zaległych zobowiązań. W ten sposób uzyskane środki mogą w całkowicie legalny sposób przysłużyć się przedsiębiorstwu.

Jednak podobnie jak w przypadku innych rozliczeń finansowych optymalizacja podatkowa również wiąże się z pewnym ryzykiem. Nadmierna optymalizacja podatkowa może skutkować kontrolami czy też konsekwencjami natury prawnej dla przedsiębiorstwa. To z kolei może doprowadzić do upadłości firmy lub w najlepszym przypadku do poważnych naruszeń pod względem prawa podatkowego.

Odpowiedź na pytanie czy warto wdrażać procedurę optymalizacji podatkowej powinna pozostać jako indywidualna decyzja każdego przedsiębiorstwa. Konieczność wdrożenia samej procedury, zatrudnienia profesjonalnego księgowego lub skorzystanie z pomocy instytucji podatkowej również wiąże się z pewnymi kosztami. Niekiedy może również okazać się, że kwota uzyskanego przychodu z tytułu optymalizacji podatkowej w połączeniu z kosztami jej wdrożenia może się wyrównać lub nawet przewyższyć ją. To z kolei może zadecydować o nieopłacalności tego przedsięwzięcia i ostatecznie być powodem podjęcia decyzji o odrzuceniu wdrożenia tej procedury w swoim przedsiębiorstwie.

Leave a Reply