Rejestracja firmy poza Europą

Prawo podatkowe obowiązujące w strefie offshore jest uważane za stabilne i niezawodne, a o wszelkich zmianach legislacyjnych firmy są informowane z dużym wyprzedzeniem. Daje to możliwość bieżącego i bezpiecznego dostosowania się do nowych przepisów i wymogów prawnych. Jest to w pełni legalny sposób na zoptymalizowanie kosztów finansowych oraz ochrony posiadanych aktywów.

Nasza firma pomaga w założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu na ziemi. Oferujemy kompleksowy zakres usług rejestracyjnych wyspecjalizowanych spółek typu offshore. Nasi specjaliści pomagają znaleźć rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • usługi rejestracji spółki (sprawdzenie dostępności nazwy, zarejestrowanie spółki na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore) oraz usługi obejmujące kupno istniejącej już spółki (wygaszonej, bez żadnej historii),
 • sporządzenie pełnej dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. dokumentów, dokumentów udziałowych,
 • pełnomocnictw, pieczęci, a więc przygotowanie wszystkich wewnętrznych dokumentów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju,
 • w razie potrzeby – pomoc w znalezieniu lokalnej siedziby, agenta albo pełnomocnika, a także sporządzeniu deklaracji lub sprawozdań podatkowych.

Dlaczego warto prowadzić działalność na terytorium Seszeli:

 • brak jest opodatkowania podatkiem od osób prawnych,
 • nie istnieje obowiązek składania corocznych deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • brak jest wymogu kapitału minimalnego,
 • do zarejestrowania spółki wymagani są udziałowiec i dyrektor – obie funkcje może pełnić jedna osoba,
 • nie ma konieczności przeprowadzania audytów,
 • dozwolone są akcje na okaziciela, co jest gwarancją poufności i anonimowości
 • obowiązuje wysoki stopień poufności – dane właściciela spółki, dyrektorów i udziałowców nie podlegają publicznej rejestracji,
 • obowiązuje VAT na poziomie 15%

Ponadto:

 • najlepszą formą prowadzenia biznesu na Seszelach jest spółka International Bussiens Company IBC,
 • brak jest wymogu posiadania lokalnych członków zarządu/udziałowców
 • spółka IBC nie podlega żadnemu opodatkowaniu od dochodów czy zysków,
 • udziałowiec IBC z Seszeli nie podlega żadnemu opodatkowaniu od dochodu od zysków,
 • spółka International Bussines Company IBC jest zwolniona z jakiegokolwiek opodatkowania,
 • Spółka International Bussines Company IBC ma obowiązek prowadzenia ewidencji prowadzonych działań księgowych.

Dlaczego warto prowadzić działalność na terytorium Panamy:

 • brak jest opodatkowania dochodu firmy na terenie Panamy,
 • brak jest konieczności składania sprawozdań z dochodu rocznego,
 • istnieje możliwość zredukowania podatku dochodowego do 0%,
 • dozwolone są udziały na okaziciela,
 • brak jest obowiązkowych wymogów co do audytu,
 • obowiązuje wysoki stopień anonimowości i poufności,
 • koszty prowadzenia działalności są stosunkowo niskie,
 • nie obowiązują żadne podatki od zysków osiągniętych poza Panamą,
 • brak jest podatku u źródła, tj. firmy nie płacą podatku, jeżeli nie działają na rynkach lokalnych,
 • istnieje możliwość założenia spółki z dyrektorem nominowanym, co daje gwarancję anonimowości w rejestrze publicznym,
 • istnieje możliwość wprowadzenie akcji na okaziciela, co jest gwarancją anonimowości udziałowców,
 • obowiązuje absolutna tajemnica bankowa – istnieje wymóg bezwzględnego zachowania tajemnicy handlowej i korporacyjnej,
 • Zgromadzenia dyrektorów lub udziałowców nie muszą odbywać się w Panamie,
 • obowiązują korzystne ztawki podatkowe dla osób prawnych:
  • 0% podatku od firm nieprowadzących działalności na terenie panamy
  • 25 % podatku od firm prowadzących działalność na terenie panamy
  • Podatek od zysków kapitałowych wynosi 10%
  • Podatek od dywidendy dla spółek nieprowadzących działalności na terenie panamy wynosi 5%
  • Podatek od dywidendy dla spółek prowadzących działalność na terenie panamy wynosi 10%

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych

Dlaczego warto prowadzić działalność na terytorium Wysp Dziewiczych?

 • nie istnieje podatek dochodowy od osób prawnych,
 • nie wprowadzono podatku od majątku,
 • istnieje brak obowiązku prowadzenia księgowości,
 • brak jest obowiązku wpłacania kapitału zakładowego,
 • nie istnieje podatek VAT,
 • brak jest opłat celnych,
 • do zarejestrowania spółki wymagany jest zaledwie jeden dyrektor lub udziałowiec – osoba fizyczna lub prawna – z dowolnego państwa (na potrzeby rejestracji spółki może być to ta sama osoba),
 • dane dyrektorów i/lub udziałowców nie są umieszczane w żadnych dokumentach założycielskich spółki ani nie widnieją w żadnych ewidencjach publicznych,
 • obowiązują restrykcyjne przepisy w zakresie poufności.

Ponadto:

 • najpowszechniejszym i niezwykle korzystnym rodzajem spółek są międzynarodowe spółki handlowe (ang. International Business Company – IBC).
 • aby skorzystać z korzyści podatkowych, firma musi posiadać adres rejestracyjny na terenie Wysp Dziewiczych, który będzie widniał na dokumentach firmowych – można w tym celu skorzystać z usług biura wirtualnego.

Dlaczego warto prowadzić działalność na terytorium Delware USA?

 • brak podatku dochodowego od zysków kapitałowych, obrotowego i VAT,
 • w sytuacji gdy dochody przedsiębiorstwa nie pochodzą z USA to tym samym nie istnieje obowiązek prowadzenia księgowości oraz
 • w sytuacji gdy dochody przedsiębiorstwa nie pochodzą z USA to brak jest opodatkowania samej spółki,
 • obowiązuje bardzo wysoki poziom poufności danych właścicieli, dyrektorów i pełnomocników spółki,
 • brak jest odpowiedzialności osobistej członków/wspólników spółki,
 • Odpowiedzialność finansowa jest jedynie związana z kapitałem samej spółki czy też kwotami inwestycji poniesionych przez spółkę,
 • brak obowiązku dokumentowania decyzji na piśmie,
 • obowiązują niskie koszty prowadzenia spółki,
 • spory sądowe rozwiązywane przez Sąd Polubowny stanu Delaware,
 • istnieje możliwość prowadzenia firmy z każdego miejsca na świecie,
 • funkcjonuje elastyczna struktura spółki,
 • gwarantowany prestiż podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – osadzenie w tak silnej i prężnej gospodarce rynkowej kraju jakim są Stany Zjednoczone niewątpliwie wzbudza zaufanie wśród kontrahentów.

Europa

Sprawdź kraje w Europie

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt