Skip to main content

Seszele to nie tylko piękne wyspy i popularny cel wycieczek wakacyjnych, ale także popularne miejsce do zakładania spółek offshore. Chociaż Seszele są niezależną republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1976 roku, nadal jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów kierowanej przez Elżbietę II i nie podlega brytyjskiej rodzinie królewskiej. W efekcie nie podlegają one Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek, w przeciwieństwie do innych terytoriów zrzeszonych w państwach członkowskich UE (lub nie podlegały, gdyż zmiany spowodowane Brexitem sprawiły, że podatki w GB uległy zmianie, jednak wciąż nie zalicza się ona do rajów podatkowych).

Dlaczego Seszele stały się jednym z rajów podatkowych?

Seszele są cenione ze względu stabilność polityczną i prawną, nowoczesny system prawny i brak opodatkowania u źródła – co to oznacza? Że Seszele są rajem podatkowym. System prawny oparty jest na angielskim prawie zwyczajowym oraz francuskim prawie cywilnym, co pozwala na tworzenie dwóch rodzajów spółek: International Business Companies (IBC) oraz Special Licensing Companies (SLC). Organizacja prawna na Seszelach sprawia, że wiele osób decyduje się na przeniesienie swojej działalności właśnie tam.

PDTax - doradztwo prawne i podatkowe

Spółka offshore – korzystne rozwiązania

IBC to typowa spółka offshore, która nie podlega opodatkowaniu, dopóki nie zostanie zarejestrowana na Seszelach. Jedną z najważniejszych zalet IBC jest to, że może być utworzony przez jednego lub więcej udziałowców, ale tylko statut jest publikowany w publicznym rejestrze. W związku z tym dane akcjonariuszy nie są ujawniane z wyjątkiem akcji na okaziciela. Rozważając jednak założenie spółki na Seszelach należy pamiętać, że jest to kraj na liście krajów widniejących w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kraju i terytorium, na podatek jest szkodliwy dla konkurencji. Zatem posiadanie przez polskiego podatnika udziałów w tej spółce, po spełnieniu innych warunków prawnych, może skutkować opodatkowaniem jego dochodów polskim podatkiem, zgodnie z przepisami dotyczącymi zagranicznych spółek zależnych.

Zakładanie spółek na Seszelach

Prawo korporacyjne Seszeli pozwala na elastyczność w zakresie akcji, ponieważ statut IBC może ustanawiać imienne, niezarejestrowane, bez prawa głosu, akcje z prawem głosu w wielu akcjach, niektóre emisje, akcje dające prawo głosu pod pewnymi warunkami itp. Posiedzenia Rady Dyrektorów i Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy IBC mogą odbywać się na Seszelach iw dowolnym miejscu na świecie, w tym online.

Jeżeli firma IBC spełnia określone warunki, prawo Seszeli zapewnia, że status podatkowy IBC nie zmieni się przez okres 20 lat od założenia firmy. Oprócz wyżej wymienionych zakazów IBC ma bardzo duże uprawnienia, ponieważ może zawierać transakcje z innymi IBC i utrzymywać relacje z pośrednikami, prawnikami, księgowymi, operatorami powierniczymi, firmami zarządzającymi itp. Z siedzibą na Seszelach. Firma może otworzyć konto bankowe i prowadzić księgi rachunkowe na Seszelach. Ma również zagwarantowane korzyści podatkowe, z których Seszele słyną.

PDTax - profesjonalna i kompleksowa pomoc w rejestracji spółki za granicą

Czym jest spółka IBC?

Firma IBC jest typową firmą offshore, która nie podlega opodatkowaniu, o ile nie ma siedziby na Seszelach. Jedną z głównych zalet IBC jest to, że może być utworzony przez jednego lub więcej udziałowców, ale tylko statut jest ujawniany w publicznych rejestrach. W związku z tym, z wyjątkiem akcji na okaziciela, dane akcjonariuszy nie będą przekazywane.

Prawo spółek Seszeli dopuszcza pewną elastyczność w odniesieniu do rodzajów akcji, ponieważ statut IBC przewiduje akcje imienne, na okaziciela, akcje bez prawa głosu, akcje, które dają prawo głosu w określonych sprawach, akcje, które dają prawo głosu na określonych warunkach puszka itp. Posiedzenia zarządu i walne zgromadzenia Walnego Zgromadzenia IBC mogą odbywać się na Seszelach, a także w dowolnym miejscu na świecie, w tym online. IBC może przyjąć dowolne rozszerzenie: Limited, Ltd, Corporation, Co, Inc, SA, GmbH, AG.

Zakładanie spółek SLC na Seszelach

Spółka SLC jest spółką zagraniczną, uważaną za rezydenta na Seszelach i jest opodatkowana stawką podatkową w wysokości 1,5%. Jest to typ działalności droższy i bardziej złożony niż IBC, ale jego wdrożenie umożliwia dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Seszele z Chinami, RPA, Indonezją, Tajlandią, Omanem, Botswaną i Mauritiusem. W przyszłości Seszele staną się także stroną umów z Belgią, Cyprem, Malezją, Wietnamem, Egiptem, Rosją, Bahrajnem i Czechami. SLC może obejmować dwóch lub więcej akcjonariuszy, których należy zgłosić rządowi i których nie ujawni się publicznie. Należy zauważyć, że Seszele nie ujawniają tych informacji innym krajom. Spółka również nie posiada kapitału zakładowego. W sprawach podatkowych CSP jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i przedstawiania sprawozdań finansowych (jednak jego treść nie jest udostępniana do publicznej wiadomości), a także obowiązek składania zeznań podatkowych. Przeniesienie działalności na Seszele jednak dalej w tym przypadku jest korzystne.

Przeniesienie spółki na Seszele – jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego – np. dla spółki maltańskiej – jest nie tylko alternatywą dla krajowego systemu podatkowego, ale także remedium na CFC. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o CIT i PIT, zgodnie z którym polscy rezydenci podatkowi (firmy lub osoby fizyczne) będą zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 19% od dochodu należnego zagranicznej spółce zależnej działającej w stworzono kraj z korzystnym systemem podatkowym. Nie będą one stosowane w przypadku, gdy beneficjent rzeczywisty zagranicznej spółki przeniesie centrum swoich interesów np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty. To samo tyczy się przeniesienia działalności na Seszele i jest doskonałym sposobem optymalizacji podatkowej.

Planując tego typu przedsięwzięcia, należy liczyć się z coraz powszechniejszym wdrażaniem standardu raportowania CRS, w tym wymiany informacji finansowych, w tym dla celów podatkowych. Oznacza to, że w przypadku, gdy faktycznym beneficjentem rachunku bankowego, na przykład w jednym z krajów europejskich, w którym zastosowano ten standard, będzie polski rezydent podatkowy, informacja o tym zostanie przekazana krajowym organom podatkowym. Z tego powodu konieczna jest utrata tego tytułu.

PD Tax - doradztwo prawne i podatkowe

Rejestracja spółki offshore bez strachu

Jeżeli czujesz, że jesteś gotowy na znalezienie sposobu optymalizacji podatkowej dla siebie, jednak boisz się formalności, związanej z zakładaniem działalności za granicą, między innymi na Seszelach, skontaktuj się ze specjalistami w tym zakresie. Firma PDTax pomoże w załatwieniu formalności, związanych z zakładaniem spółki za granicą. Co więcej, olbrzymim atutem firmy jest możliwość skonsultowania swojego pomysłu ze specjalistami i dokładna analiza rozwiązań podatkowych. Podczas analizy, pod uwagę brane są nie tylko obecne rozwiązania podatkowe, ale również konsekwencje przeniesienia działalności za granicę.

Rejestracja spółki w obcym kraju nie jest prostym zadaniem, dlatego właśnie firma PDTax weźmie większość formalności na siebie i poprowadzi klienta przez cały proces rejestracji. Firma pomaga przedsiębiorcom, których czas jest zbyt cenny, by spędzać lata na sporach sądowych. Znajduje rozwiązania pozwalające uniknąć żmudnych i niepewnych procedur prawnych oraz zapewnić najlepszy interes swoich Klientów. Jej rozwiązania pozwalają uniknąć stagnacji prowadzącej do niewypłacalności finansowej firmy, a co za tym idzie, często upadłości. Na dłuższą metę rozwiązania te oszczędzają nie tylko czas, ale także pieniądze, które można efektywnie zainwestować, a tym samym pomnażać.

Bardzo istotna w tym wszystkim jest pomoc prawna, która pozwala na założenie spółki skutecznie i bezpiecznie. Co to oznacza? Przede wszystkim PDTax sprawia, że działalność zostaje zarejestrowana w raju podatkowym tak szybko, jak to tylko możliwe. Pomaga też w uniknięciu przykrych konsekwencji nieznajomości przepisów zagranicznych. Przedsiębiorca jest informowany o wszystkich istotny aspektach prowadzenia działalności za granicą i o ograniczeniach z tym związanych.

Leave a Reply