Skip to main content

Często, kiedy w naszym życiu pojawia się problem natury prawnej; chcemy, aby pisma były napisane przez profesjonalistę lub sprawa poprowadzona z jak najlepszym skutkiem dla nas, zastanawiamy się do kogo wybrać się o pomoc. Czy ma to być kancelaria adwokacka? A może kancelaria radcy prawnego?

Kolejnym pytaniem może być to, czy chcemy adwokata z urzędu, a może wolimy sami za niego zapłacić.

Edukacja prawnicza

Zanim zajmiemy się tematem głównym naszego problemu, przedstawmy sobie krótką analizę edukacji prawniczej. Studia prawnicze trwają 5 lat, po czym kończymy je z tytułem magistra prawa. Dopiero więc po uzyskaniu tego tytułu, możemy złożyć wniosek o odbycie wybranej przez nas aplikacji, a do wyboru mamy-aplikację radcowską, aplikację adwokacką, aplikację komorniczą, aplikację notarialną lub aplikację sędziowską.

Okres aplikacji adwokackiej i aplikacji radcowskiej wynosi 3 lata. Notarialnej 3 lata i 6 miesięcy, sędziowskiej 36 miesięcy a komorniczej 2 lata.

Kiedy odbędziemy już daną aplikację, na którą składa się odbycie praktyk i zdanie egzaminów wewnętrznych, możemy przystąpić do egzaminu zawodowego. W momencie jego zdania zostajemy wpisani na odpowiednią listę i otrzymujemy tytuł radcy prawnego lub adwokata.

Powszechnie uważa się, że adwokata potrzebujemy do spraw karnych, natomiast radcę prawnego do spraw cywilnych i gospodarczych. Jakie zatem są różnice między obiema profesjami? Ustawowo praktycznie one nie istnieją, co mamy przedstawione poniżej:

Artykuł 4 ust.1 ustawy o adwokaturze mówi nam, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na dawaniu porad prawnych, opracowywaniu opinii prawnych, tworzeniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Natomiast art.6 ust.1 ustawy o radcach prawnych mówi-świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Profesjonalne porady prawne - PDtax zaprasza

Radca prawny

Radcami prawnymi są osoby, które odbyły studia prawnicze, zdały egzamin wstępny na aplikację, którą odbyły. Po czym zdały egzamin zawodowy i zostały wpisane na listę radców prawnych.

Radca prawny przynależy do samorządu radcowskiego.

Ustawa, która reguluje wykonywanie zawodu radcy prawnego to ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 roku z późniejszymi zmianami.

Adwokat

Adwokatami są osoby, które również odbyły studia prawnicze, zdały egzamin wstępny na aplikacje i ją odbyły. Zdały one także egzamin zawodowy i zostały wpisane na listę adwokatów.

Adwokat przynależy do samorządu adwokackiego.

Ustawa, która reguluje wykonywanie zawodu adwokata to ustawa o adwokaturze z 26 maja 1982 z późniejszymi zmianami.

Różnica między adwokatem a radcą prawnym

Jak zatem widzimy powyżej, podstawowe regulacje prawne są niemalże identyczne. Mamy jednak jedną różnicę pomiędzy adwokatem a radcą prawnym. Jest nią to, że radcę prawnego możemy zatrudnić na umowę o pracę.

Minusem takiego rozwiązania jest fakt, że w takim przypadku radca prawny nie może brać udziału w sprawach karnych czy karnoskarbowych w roli obrońcy. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

PDtax - radca prawny i adwokat Olsztyn zapraszają do kontaktu

Z czego wynika przekonanie o różnicach w uprawnieniach i specjalizacjach obu zawodów

Z czego zatem może wynikać opinia o różnicach w uprawnieniach? Najprawdopodobniej z historii obu zawodów, z której jasno wynika, że historia zawodu adwokata jest o wiele dłuższa i pełna głośnych spraw karnych, w której pełnomocnikami byli właśnie adwokaci.

W odróżnieniu od adwokata radca prawny w Polsce do 2015 roku był pozbawiony możliwości obrony, przez co trochę został zmuszony do zajęcia się inną dziedziną prawa, czyli prawo cywilne, prawo gospodarcze oraz od 2007 roku także prawo rodzinne.

Ważne jest także to, że w chwili kiedy powstał zawód radcy prawnego w 1961 roku, jego uprawnienia ograniczały się do obsługi przedsiębiorstw oraz banków państwowych. Pracowali oni wtedy tylko na etacie w podmiotach gospodarczych.

Czym kierować się przy wyborze pełnomocnika lub obrońcy

Jeżeli chodzi o adwokatów (sprawy karne), to podczas aplikacji adwokackiej kładzie się ogromny nacisk na obsługiwanie właśnie spraw karnych i adwokaci szkoleni są właśnie w tym kierunku.

Podobna sytuacja jest w przypadku radcy prawnego i aplikacji radcowskiej. Natomiast warto pamiętać, że każdy profesjonalny pełnomocnik pewnie wybrał już konkretny kierunek, w którym chętnie się szkoli. Zatem najlepszym sposobem będzie poczytanie opinii o danym pełnomocniku. Podjęcie decyzji, kto ma nas reprezentować, zawsze warto zostawić na moment, kiedy będziemy już po rozmowie z adwokatem czy radcą prawnym.

Ciekawe jest to, że łatwo możemy odróżnić na sali sądowej adwokata od radcy prawnego, bowiem żabot togi adwokata ma kolor zielony a radcy prawnego niebieski.

Doradztwo prawne Olsztyn - skuteczna pomoc prawna

Adwokat i radca prawny- kto lepszy?

Zakres kompetencji prawnych jest identyczna, co już wiemy, a mimo to oba zawody należą do odrębnych samorządów zawodowych. W praktyce wiemy, że specjalizują się one w innych dziedzinach prawa.

Adwokat kojarzony jest przede wszystkim z przestępstwami, wykroczeniami czy z reprezentowania osób fizycznych przed sądem; w tym także w rozwodach.

Radca prawny woli raczej zajmować się kwestami prawa cywilnego, jak na przykład sporządzanie umów czy pism administracyjnych, albo reprezentowania klienta w „lżejszych” sprawach.

Wybór pomiędzy adwokatem a radcą uzależniony jest przede wszystkim od potrzeb danego klienta, do którego profesjonalny prawnik powinien podejść indywidualnie. Zatem jeśli mamy do czynienia ze sprawą karną, wybór mógłby paść na adwokata, który ma większą wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

Natomiast jeśli chcemy po prostu zasięgnąć porady prawnej lub potrzebujemy napisać pismo administracyjne, ale nie chcemy tego zrobić sami, możemy z powodzeniem udać się do kancelarii radcy prawnego. I tu naprzeciw wychodzi olsztyńska kancelaria PDtax.

Adwokat i radca prawny- ceny usług

Ceny u jednej i drugiej strony są bardzo siebie bardzo zbliżone i zależą od nakładu czasu, jaki był wymagany do realizacji pism, spotkań czy ilości spraw sądowych, w których pełnomocnik nas reprezentował. Zatem kwoty, jakie zapłacimy, będą podobne.

Kancelaria PDtax oferuje pomoc z zakresu prawa

Kancelaria PDTAX

Kancelaria PDTAX jest kancelarią finansowo prawną, w której znajdziemy zarówno radców prawnych, jak i adwokatów. Prawnicy w tej kancelarii zajmują się każdą dziedziną prawa, przez co mamy zoptymalizowany poziom pomocy prawnej na każdej płaszczyźnie. A zaliczyć do nich możemy:

 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo prawne
 • pomoc w rejestrowaniu firm Europa oraz offshore
 • prawo rodzinne
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy

Mamy tutaj także zakładkę pt. „inne usługi”, wśród których zobaczyć możemy:

 • fuzje, przejęcia oraz restrukturyzacje
 • przekształcenia spółek oraz przedsiębiorstw
 • tworzenie i obsługa korporacyjna spółek
 • doradztwo inwestycyjne
 • badanie prawne spółek
 • sprzedaż oraz kupno przedsiębiorstw
 • międzynarodowe planowanie podatkowe
 • ochrona majątku
 • porady zapobiegawcze w zakresie prawa karnego handlowego i gospodarczego

Adwokatami pracującymi w PDtax są Adwokat Krzysztof Parciak, Adwokat Joanna Dowgwiłłowicz

Firma swoją siedzibę ma w Olsztynie oraz działa już od kilku lat na polskim rynku kancelarii prawnych, przy czym ciągle odnosi sukcesy. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej PDtax zaprasza do kontaktu.

Kodeks etyki adwokackiej

Kodeks etyki adwokackiej jest powszechnie nazywany jako zbiór zasad, których musi przestrzegać adwokat. Do najogólniejszych z nich należą:

 1. Przestrzeganie norm etycznych i godności zawodu- naruszeniem godności zawodu uznaje się między innymi zachowanie, które mogłoby poniżyć adwokata w opinii publicznej albo postawić pod znakiem zapytania zaufanie do wykonywanego zawodu.
 2. Kierowanie się zasadami wynikającymi z orzecznictwa, uchwał i norm zwyczajowych.
 3. Stosowanie Zasad do aplikantów.
 4. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata.
 5. Współdziałanie w przestrzeganiu Zasad etyki.
 6. Cel czynności zawodowych- czyli ochrona interesów klienta.
 7. Swoboda i niezawisłość adwokata- co oznacza, że nie możemy przekraczać prawidłowego reprezentowania interesów klienta.
 8. Obowiązek sumiennego wykonywania obowiązków.
 9. Zakaz łączenia z zawodem adwokata zajęć kolidujących.
 10. Zakaz powoływania się na sugestie klienta.

Adwokat Olsztyn PDtax oferuje pomoc w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego

Podsumowanie

Zanim zdecydujemy czy udamy się z naszym problemem prawnym do radcy prawnego lub adwokata warto wypisać sobie plusy i minusy każdej ze stron.

Bardzo ważne jest indywidualne podejście do sprawy, z jaką idziemy po pomoc. Z czego najczęściej w sprawach karnych wybieramy adwokata, a w sprawach cywilnych radcę prawnego.

Przed wyborem konkretnej osoby, do której się udamy, poczytajmy opinie. To bardzo ważny aspekt, ponieważ daje nam świetny pogląd na to, jak dany prawnik podchodzi do spraw oraz klientów, ale także, w jakiej konkretnie dziedzinie się specjalizuje. Bo w końcu zależy nam przede wszystkim na osobie, która będzie profesjonalistą.

Nie bójmy się pójść do więcej niż jednego prawnika. Osoba, która miałaby nas reprezentować w sądzie, musi wzbudzać w nas zaufanie oraz musimy „nadawać na tych samych falach”. Jeśli nie czujemy się dobrze w towarzystwie danego prawnika, pójdźmy gdzie indziej.

Budżet. Często, aby sprawa została poprowadzona rzetelnie i profesjonalnie musimy zapłacić niemałe pieniądze. Nie warto jednak oszczędzać, zwłaszcza jeśli sprawa jest skomplikowana i bardzo dużo zależy od decyzji sądu, a przegrana wpłynęłaby negatywnie na nasze życie. Także w przypadku przegranej sprawy, składanie ewentualnych aplikacji wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego warto podpisać umowę z „najlepszym z najlepszych” w naszej okolicy.

Jeśli potrzebujemy tylko porady prawnej bez pisania pism procesowych lub reprezentacji naszej osoby w sądzie, zastanówmy się, czy może chcielibyśmy skorzystać z darmowej porady prawnej u radcy prawnego w naszym mieście. Niektórzy radcy czy adwokaci udostępniają także jeden dzień w tygodniu, w ciągu którego udzielają takich bezpłatnych porad prawnych. Wtedy oczywiście możemy dowiedzieć się najważniejszych dla nas aspektów i ewentualnie zdecydować czy chcemy jednak mieć pełnomocnika. Taka opcja jest korzystna przede wszystkim dla tych osób, których nie stać na opłacenie prawnika, ale ciągle potrzebują porady prawnej.

W momencie, kiedy kierujemy swoje kroki do radcy prawnego, musimy mieć na uwadze fakt, czy jest to w stosunku pracy z podmiotem gospodarczym. Co do zasady, radca prawny, również może nas reprezentować w sądzie pod warunkiem, że nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W takim wypadku nie może pełnić on funkcji obrońcy i musimy udać się do innego radcy prawnego lub wybieramy adwokata.

Kończąc, pamiętajmy przede wszystkim, z jaką sprawą przychodzimy do danego prawnika. Tylko dobranie odpowiednich kroków do naszej sytuacji jest nas w stanie zagwarantować sukces.

 

 

Leave a Reply