Skip to main content

Kompleksowe doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe

Prowadzenie własnego biznesu to czasami trudny oraz skomplikowany proces. Umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu oraz zawiłościach przepisów prawnopodatkowych to nie lada wyzwanie. Czasami więc naprawdę warto skorzystać z oferty wyspecjalizowanych firm doradczych, które świadczą pomoc oraz kompleksowe wsparcie w aspekcie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Korzystanie z takiej formy wsparcia, nawet incydentalnie, pozwoli na sprawne oraz łatwe zarządzanie firmą. Co więcej, stałe wsparcie oraz obsługa prawnopodatkowa danej firmy pozwoli osobom zarządzającym na skupienie całości swojej uwagi na aspekcie związanym z rozwojem biznesu, zdobywaniem kolejnych rynków zbytu czy też poszerzaniu sieci klientów. Na rynku z dużym powodzeniem funkcjonuje bowiem wiele podmiotów, które specjalizują się w tego rodzaju usługach. Przykładem jednego z takich podmiotów jest firma pdtax.pl, która z dużym powodzeniem doradza oraz kompleksowo wspiera przedsiębiorców w realizowanych przez nich przedsięwzięciach.

Optymalizacja finansowa firmy szansą na sukces w biznesie

Nie jest tajemnicą, iż prowadzenie własnego biznesu łączy się w sposób nieodzowny z koniecznością stałego oraz systematycznego ponoszenia rozmaitych opłat i należności publicznoprawnych, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a przede wszystkim z płatnością podatku, w tym podatku dochodowego oraz podatku VAT. Bez wątpienia warto w swojej firmie wdrożyć takie procedury, które oprócz usprawnienia zarządzania firmą pozwoliłyby dokonać optymalizacji finansowej. Czasami może się zdarzyć bowiem tak, iż dana forma prawna, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza jest po prostu nierentowna i generuje konieczność ponoszenia dodatkowych, wysokich opłat i należności. Warto zastanowić się wówczas nad przekształceniami prawnymi danego podmiotu, bądź też fuzją (dotyczy spółek prawa handlowego). Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie zawsze oznacza pewny i stały dochód. Taka forma prawna, w zależności od branży, w której funkcjonuje oraz od ogólnego tzw. klimatu społeczno – gospodarczego może okazać się zwyczajnie niewydolna. Co więcej, czasami może nie być innego sposobu na dokonanie optymalizacji finansowej przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, jak tylko i wyłącznie jej prawne przekształcenie. Bardzo wielu polskich przedsiębiorców, którzy dotychczas prowadzili swoją działalność gospodarczą w ramach tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej zmienili zdanie i dokonali przekształcenia. Zazwyczaj w takich przypadkach mamy do czynienia z powstawaniem oraz rejestracją spółek prawa handlowego, a mianowicie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Polski system prawny zezwala na to, aby w obrocie prawnym funkcjonowały tzw. jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście istnieje wiele zalet oraz wad prowadzenia zarówno jednej jak również drugiej formy. Wszystko zazwyczaj pozostaje jednak indywidualną sprawą, która jest ściśle skorelowana z branżą, w której dany podmiot funkcjonuje.

Rejestracja firmy za granicą – krok po kroku

Czasami zdarza się tak, że z przyczyn niezależnych od danego przedsiębiorcy jest on zmuszony do rejestracji firmy za granicą. Jednak niektórzy przedsiębiorcy podejmują taką decyzję w pełni świadomie i na własne żądanie. Dzieje się bowiem tak, iż rejestracja firmy za granicą może przynieść naprawdę wymierne oraz policzalne korzyści dla danego przedsiębiorcy. Należy mieć na uwadze to, iż rejestracja firmy za granicą może okazać się dużym wyzwaniem, w szczególności jeżeli firma jest rejestrowana w kraju nie należącym do struktur Unii Europejskiej. Niezależnie od powyższego, warto przy tym przedsięwzięciu skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanego podmiotu.

Optymalizacja kosztów – czy to w ogóle możliwe?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się w jaki sposób można wprowadzić optymalizację kosztów w firmie i czy jest to w ogóle możliwe. Okazuje się, że tak. Jeżeli dany przedsiębiorca nie posiada znaczącej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia firmy, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia oferowanego przez zewnętrzne firmy. Pozwoli to zaoszczędzić czas oraz pieniądze, a samemu skupić się tylko i wyłącznie na rozwoju własnego biznesu.

Optymalizacja podatkowa - czyli rejestracja firmy za granicą, offshore

Optymalizacja podatkowe w spółce komandytowej

Jako ciekawostkę w tym miejscu można wskazać na zasadnicze oraz bardzo złożone zmiany dotyczące funkcjonowania spółek komandytowych w Polsce,. Grudniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła bowiem opodatkowanie spółek komandytowych (jako spółek prawa handlowego) podatkiem od osób prawnych, czyli popularnie nazywanym podatkiem CIT. Bardzo często zdarzało się tak, iż przedsiębiorcy prowadzący pierwotnie swoją działalność gospodarczą w formie na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywali niezbędnych przekształceń w Krajowym Rejestrze Sądowym i rejestrowali podmiot jako spółkę komandytową. Było to podyktowane faktem możliwości wprowadzenia optymalizacji podatkowej w danej firmie, albowiem do 2021 roku spółki komandytowe nie były w rozumieniu przepisów prawa podatkowego podatnikami podatku CIT. W związku z powyższym, rok 2021 i kolejne będzie można potraktować jako swoisty test dla tych właśnie przedsiębiorców, którzy będą musieli w taki sposób zarządzać swoimi podmiotami, aby uwzględnić płatność publicznoprawną jaką stanowi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tzw. podatek CIT.

Co to jest offshore?

Coraz częściej w sferze prawnopodatkowej możemy się spotkać z pojęciem tzw. offshore. Jednak, co to właściwie jest oraz czemu dokładnie służy? Offshore jest instytucją relatywnie młodą, aczkolwiek coraz bardziej popularną i powszechną. Wyjaśnić definicję legalną offshore możemy posługując się przykładem. Możemy na przykład założyć, iż w danym państwie X powstaje spółka Y. Powyższa spółka Y jest zarejestrowana według przepisów obowiązujących w państwie X. Co więcej, spółka Y podlega jurysdykcji państwa X. Powyższe oznacza to, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu sądowego, to wówczas właściwymi dla rozstrzygnięcia danej sprawy będą sądy powszechne funkcjonujące w ramach struktur państwa X. Jednak w tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż pomimo tego, że spółka Y została zarejestrowana w danym państwie X, to niekoniecznie z zamiarem prowadzenia działalności w ramach danej spółki na tym obszarze. Offshore zakłada bowiem prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki Y, zarejestrowanej w państwie X, na terenie państwa Z. Takie rozwiązanie jest coraz bardziej popularne oraz ciekawe dla przedsiębiorców, którzy decydują się na rejestrację podmiotu w takim państwie, w którym procedury formalnoprawne, a przede wszystkim aspekty prawnopodatkowe będą w zdecydowanej części mniej uciążliwe. Może się zdarzyć tak, że spółka posiada rynek zbytu w państwie zupełnie innym od tego, na terenie którego jest zarejestrowana. Zbywanie towarów produkowanych przez daną spółkę w innym kraju nie stanowi jakiejkolwiek formalnej przesłanki negatywnej do możliwości zarejestrowania jej w ramach systemu prawnego zupełnie innego państwa.

Optymalizacja podatkowa w Olsztynie i Warszawie

Czy raje podatkowe są nadal popularne?

Cyklicznie pojawia się temat tzw. rajów podatkowych. Przyznać należy, iż jeszcze jakiś czas temu, firmy w większej części decydowały się na skorzystanie z rajów podatkowych. Jednak wraz z upływem czasu coraz mniej podmiotów się na to decyduje. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci średni oraz tzw. mali przedsiębiorcy, starają się w taki sposób optymalizować prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, aby była ona po prostu rentowna i opłacalna w kraju macierzystym. Oczywiście, powyższe w żadnym razie nie oznacza tego, iż raje podatkowe nie istnieją i nie ma podmiotów, które by z tego korzystały. W dalszym ciągu z dużym powodzeniem funkcjonuje szerokie grono przedsiębiorców z rozmaitych zakątków świata, którzy optymalizują swoją strukturę biznesową właśnie z wykorzystaniem takiego rozwiązania.

Leave a Reply