Prawo rodzinne

Skuteczny adwokat w Olsztynie od prawa rodzinnego

Przepisy prawne, określające szeroko pojęte, majątkowe i niemajątkowe zależności w rodzinie są elementem prawa cywilnego i stanowią jego dział, prawo rodzinne. Podstawowym aktem prawnym, określającym przepisy w tej dziedzinie jest ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Prawo rodzinne jest szerokim, dotykającym często osobistych, trudnych spraw i zależności pomiędzy małżonkami, krewnymi, a także osobami, dobrowolnie przyjmowanymi w poczet rodzin, czyli osobami adoptowanymi. Kancelaria prawna jest miejscem, w którym otrzymasz merytoryczną pomoc w zakresie doradztwa, sporządzenia dokumentów, interpretacji przepisów oraz reprezentacji przed organami sądowymi.

Prawo rodzinne- jak możemy pomóc?

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem, związanym z przepisami prawa, ich interpretacją, pomocą w sporządzeniu dokumentów procesowych oraz wsparciem merytorycznym w trakcie trwania procesów. Jeżeli jesteś w sytuacji, wymagającej zastosowania przepisów prawa rodzinnego zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii prawnej. Doświadczeni, kompetentni pracownicy potraktują Twoją sprawę indywidualnie, z zaangażowaniem i dyskrecją.

Prawo rodzinne- gdy nie masz wiedzy prawniczej

Mimo, iż interpretacja prawa nie należy do zadań łatwych i w sytuacjach trudnych, spornych bądź przedłużających się bez wyraźnej dla Ciebie przyczyny warto skorzystać z pomoc prawnika, musisz znać podstawowe terminy, które z pewnością usłyszysz w sprawach rodzinnych. Tym, co jest najważniejsze w prawie rodzinnym są zasady, według których dokonywane jest orzecznictwo. Najważniejsza z nich opiera się o dobro dziecka, które bez względu na okoliczności powinno stanowić priorytet. Drugą zasadą jest ochrona rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa, zarówno w sensie niemajątkowym jak i majątkowym. Trzecią z zasad jest natomiast zasada uniezależniania stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Niezwykle istotne są ponadto pojęcia małżeństwa, pokrewieństwa i kurateli, czyli opieki nad osobą, nie będącą bezpośrednio spokrewnioną z opiekunem. Prawo rodzinne określa kwestie, związane z określeniem rodzicielstwa, obowiązku alimentacyjnego, rozwodu, adopcji oraz prawa małżeńskie.

Kancelaria prawna w Olsztynie a prawo rodzinne

Kancelaria prawna, której jedną ze specjalności jest prawo rodzinne oferuje szeroki zakres usług, dotyczących wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania. Jeżeli zastanawiasz się nad wystosowaniem wniosku do sądu, skorzystaj z pomocy prawnej. Prawo rodzinne jest dziedziną, wymagającą doskonałego rozumienia wymogów prawnych, niezbędnych do sprawnego i korzystnego dla stron przebiegu postępowania. Unikając błędów na każdym jego etapie masz szansę zminimalizować stres, związany z udziałem w sprawie. Kancelaria prawna w zakresie prawa rodzinnego oferuje najwyższa jakość usług, wiążącą się z bogatym doświadczeniem, doskonałym wyczuciem sytuacji oraz taktem, koniecznym w sprawach, bezpośrednio dotykających sfery osobistej klientów. Pełen profesjonalizm wpływa na osiąganie doskonałych rezultatów.

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt