Skip to main content

Prawo cywilne jest bardzo obszerną gałęzią prawa. Obejmuje ona swym zakresem przeróżne aspekty stosunków cywilnoprawnych. Bezsprzecznie jest to najważniejsza i najpowszechniejsza odnoga prawna dla przeciętnego człowieka.

Prawo cywilne – czym zajmuje się PDtax?

Ze sprawami w zakresie prawa cywilnego mamy do czynienia praktycznie na co dzień. Prawo cywilne ma zadanie regulować stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Tym, co charakteryzuje prawo cywilne, jest fakt, że nie istnieje tu stosunek podporządkowania, a także mamy tu możliwość samodzielnego kształtowania stosunków między danymi podmiotami.

Prawo cywilne reguluje de facto wszystkie nasze codzienne czynności. Nawet nie zastanawiamy się nad tym, że na co dzień korzystamy z wiedzy prawa cywilnego. Wszelkie podejmowane przez nas czynności, a także zawierane przez nas umowy mają swój określony skutek w kwestii prawnej. Nieznajomość przepisów prawnych nie zwalnia nas z ich przestrzegania, a błędnie podjęte decyzje wynikające z niewiedzy mogą dać gorzki owoc, dlatego korzystanie z usług kancelarii adwokackiej powinno być zdrowym nawykiem przy podejmowaniu poważniejszych decyzji.

Podział prawa cywilnego

Prawo cywilne posiada wiele odnóg. Na specjalnej pozycji znajdują się prawo pracy, prawo handlowe i prawo własności intelektualnej, które zostały wyodrębnione z prawa cywilnego, zachowując przy tym szereg cech, charakterystycznych dla prawa cywilnego.

W klasycznym prawie cywilnym wyodrębniamy działy:

 • część ogólna
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne

 

PDtax to kancelaria prawna Olsztyn specjalizująca się w prawie cywilnym

 

Część ogólna prawa cywilnego

Część ogólna prawa cywilnego ma zadanie określać elementarne zasady funkcjonowania prawa cywilnego. Jedną z takich zasad jest zdolność do bycia podmiotem w czynnościach prawnych (np. bycie stroną umowy).

Prawo cywilne reguluje zasady zawierania wszelkich umów cywilnoprawnych i kontraktów, a także sposób ich wykonywania oraz egzekwowania. Prawo cywilne wskazuje również, w jaki sposób kształtują się prawa poszczególnych stron umowy, oraz jak można dochodzić swoich praw w przypadku nieprzestrzegania ich przez drugą stronę umowy.

Najczęściej zawierane umowy, które regulowane są przez zasady prawa cywilnego to:

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa kupna-sprzedaży
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa pożyczki
 • umowa o dostawę
 • umowa spedycji lub przewozu

a także wiele innych umów, które nie zostały nazwane.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych itd. Sporządzanie umów powinno odbywać się przy udziale adwokata, który dzięki obszernej wiedzy z zakresu prawa pomoże nam mądrze sporządzić taką umowę.

 

Radca prawny Olsztyn doradzi w sprawach z zakresu prawa cywilnego

 

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego, które reguluje zasady wykonywania, zbywania oraz funkcjonowania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz wielu innych spraw, które związane są z własnością danej rzeczy, np. prawa użytkowania, zastawu, hipoteki, czy służebności.

Przykładami użycia prawa rzeczowego są:

 • umowa deweloperska
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • sprzedaż nieruchomości
 • droga konieczna
 • ochrona własności i posiadania

Każdy pracujący u nas adwokat to absolwent wydziału prawa. Udzielanie porad prawnych w naszej kancelarii adwokackiej odbywa się w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem zaktualizowanej wiedzy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe i wysoką skuteczność w postępowaniach sądowych. Świadczone przez nas usługi w pełni usatysfakcjonują klientów przychodzących do nas ze sprawami z zakresu prawa rzeczowego i nie tylko. Jeśli interesuje Cię doradztwo prawne, zapraszamy do nas.

Prawo zobowiązań

Reguły powstawania, a także wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz innych zdarzeń prawnych, np. czynów niedozwolonych (deliktów) określa prawo zobowiązań.

Nasza kancelaria prawna Olsztyn specjalizuje się w przeróżnych sprawach z zakresu prawa cywilnego. W przypadku działu prawa zobowiązań mamy tutaj szereg wygranych spraw związanych z dochodzeniem prawa do odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków przy pracy, błędu medycznego, nienależytego wykonania zobowiązania lub jego całkowitego niewykonania.

Prowadzmyi sprawy odszkodowawcze w szerokim spektrum, nie ma u nas nic niemożliwego. Jeśli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, skontaktuj się z nami. Prowadzimy usługi na rzecz osób fizycznych, ale i zajmujemy się również sprawami z osobami prawnymi.

Często osoby poszkodowane nawet nie mają pojęcia, że przysługuje im prawo do odszkodowania, dlatego wskazane jest korzystanie z pomocy prawnej, zwłaszcza gdy mamy wątpliwości co do naszego przypadku. Nawet z pozoru błaha sprawa może się okazać powodem do roszczenia swoich praw do odszkodowania, a w praktyce są to często niemałe pieniądze.

Przykłady wykorzystania prawa zobowiązań

Gdzie możemy znaleźć przykładowe zastosowania prawa zobowiązań?

 • W umowach kupna-sprzedaży (Możemy składać tu roszczenia wynikające z tytułu rękojmi, gwarancji, a także niezgodności towaru z zawartą umową. Mamy tu także takie prawa jak prawo pierwokupu, prawo odkupu, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zastrzeżenie własności.)
 • W umowach o dzieło (wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy, opóźnienie prac)
 • W umowach o roboty budowlane (gwarancja zapłaty, opóźnienie prac, umowa z podwykonawcą, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy)
 • W umowach najmu (eksmisja z lokalu mieszkalnego, odpowiedzialność za zapłatę czynszu, wstąpienie osób bliskich, wstąpienie w prawa zbywcy przez nabywcę)

 

Kancelaria prawna Olsztyn PDtax, adwokat i radca prawny

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy zasad przechodzenia praw w przypadku śmierci danej osoby. W prawie spadkowym możemy odnaleźć zasady dziedziczenia ustawowego (podstawowy sposób dziedziczenia), a także procedury nabywania różnych praw po śmierci spadkodawcy- jak przyjmować lub odrzucać spadek. Możemy się tutaj także dowiedzieć o prawidłowym sposobie dokumentowania nabycia spadku.

Dział spadku to także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe spadkodawcy oraz z tytułu zachowku.

Nasza kancelaria adwokacka PDtax posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno dla klientów w postaci osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Szeroki zakres usług z pewnością spełni wymagania nawet najbardziej wymagających klientów, posiadających mocno skomplikowane sprawy. W imieniu klientów piszemy profesjonalne pisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym i etapie przedsądowym. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie z pełnym szacunkiem i zaangażowaniem. Oferujemy pomoc prawną, która zawsze zostaje dokładnie objaśniona klientowi.

Stwierdzenie nabycia spadku, czy sprawy dochodzenia roszczeń, jeśli o chodzi o zachowek to jedne ze spraw prawa spadkowego, w których mądrze i rzetelnie doradzimy. Prawo powinno być zrozumiałe dla każdego i takim je staramy się uczynić.

Prawo rodzinne

Prawo cywilne to także sprawy rodzinne. Prawo rodzinne reguluje kwestie majątkowe oraz niemajątkowe stosunków rodzinnych. Prawo rodzinne to głównie relacje między współmałżonkami- kiedy występuje zdolność do zawarcia związku małżeńskiego oraz w jaki sposób można je zawrzeć. Dowiemy się z niego także, w jaki sposób małżeństwo ustaje oraz jakie są zasady wspólności majątkowej.

Drugą, jakże istotną częścią prawa rodzinnego są regulacje stosunków pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Prawo rodzinne to także uznanie i zaprzeczenie ojcostwa oraz wskazanie zakresu władzy rodzicielskiej.

Usługi naszej kancelarii to także sprawy o podział majątku wspólnego, czy unieważnienie małżeństwa.

Prawo cywilne Olsztyn

Kancelaria adwokacka, która spełnia wymagania każdego klienta, który przychodzi z pewną sprawą, problemem nieważne jak skomplikowanym, jest na wagę złota. Ze swojej strony możemy zagwarantować usługi na najwyższym poziomie. Nie zadowalamy się przeciętnością, staramy się być najlepsi w tym, co robimy, dlatego nieustannie poszerzamy swoją wiedzę, aby pomóc każdemu, kto zwróci się do nas o pomoc. Jeśli szukasz najlepszej kancelarii adwokackiej w okolicach Olsztyna, dobrze trafiłeś. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Leave a Reply