Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie prawa cywilnego

Jedną z głównych dziedzin prawa polskiego jest prawo cywilne. Podstawowym źródłem prawa jest Kodeks Cywilny – czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, z późniejszymi zmianami. Składa się on z ksiąg, które to dzielą się na tytuły, tytuły z kolei dzielą się na działy, natomiast działy dzielą się na rozdziały. Niektóre rozdziały dzielą się jeszcze na oddziały. W Kodeksie Cywilnym znajdziemy następujące zagadnienia prawa:

  • Część ogólną – tutaj znajdują się zagadnienia, które są wspólne dla wszystkich działów prawa cywilnego, takie jak czynności prawne jak i zdolność do nich, sama zdolność prawna czy ochrona dóbr osobistych.
  • Prawo zobowiązań – znajdują się tu regulacje dotyczące dóbr, ich wymiany a także świadczenia usług. Wymienione są również treści regulujące zobowiązania a także rodzaje świadczeń, oraz źródła samych zobowiązań, takich jak umowy, w części szczególnej prawa zobowiązań zdefiniowane są rodzaje umów nazwanych, takich jak spedycja, sprzedaż, pożyczka czy też najem.
  • Prawo rzeczowe – część w której uregulowane jest prawo do własności, zarówno do rzeczy ruchomych (w tym i zwierząt) jak i nieruchomości, czyli na przykład hipoteka.
  • Prawo spadkowe – Dotyczy ono zasad dziedziczenia na skutek zgonu osoby fizycznej. Określa ono tryb powoływania do dziedziczenia, a także jakie skutki powoduje ten fakt, zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

Kancelaria PDTax – Adwokat i radca prawny w jednym miejscu

Prawo cywilne wyróżnia się na tle wszelakich innych norm prawnych regulowaniem stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami. Obowiązuje tu inna zasada niż w przypadku prawa publicznego, gdzie znajdziemy podporządkowywanie jednego podmiotu do innego.

Jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest zakaz nadużywania go, w myśl art. 5 k.c. który mówi: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Do prawa cywilnego zaliczane są również gałęzie prawa regulowane osobnymi kodeksami, takie jak prawo pracy, prawo rodzinne, prawo handlowe czy spółdzielcze.

Kancelaria prawno-podatkowa w Olsztynie

Prawo cywilne jest jedną z najobszerniejszych gałęzi prawa, z nią też najczęściej spotykamy się na co dzień. Z tego powodu najczęściej odbywają się nad tym działem prawa dyskusje oraz jest ono przedmiotem wielu komentarzy. Dlatego też skuteczne doradztwo w dziedzinie prawa cywilnego wymaga bardzo dobrego przygotowania teoretycznego oraz dużego doświadczenia praktycznego. W przypadku naszej kancelarii świadczymy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa w przypadku prawa cywilnego.

Prawo cywilne jest przedmiotem częstych zmian, które bywają trudne do zrozumienia i interpretacji. Dlatego też osoba nie zajmująca się prawem zawodowo może mieć trudności ze wszystkimi zawiłościami prawa cywilnego, zwłaszcza w nietypowych przypadkach. Zdajemy sobie sprawę z rozległości dziedzin prawa cywilnego, co sprzyja różnym komplikacjom – dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu szansa na pozytywne oraz sprawne rozwiązanie problemu, bez względu na to, czy sprawa dotyczy osoby prywatnej czy też przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm, to cechy dzięki którym zdobywamy zaufanie wśród klientów.

Szukasz skutecznego prawnika w Olsztynie? Zapraszamy na pdtax.pl

Zapraszamy na darmową konsultację, skontaktuj się z nami!

Kontakt