Skip to main content

Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej, podatek liniowy cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem z uwagi na swoje liczne zalety (między innymi jednolita stawka podatku wynosząca 19% bez względu na poziom osiąganych w danym roku podatkowym dochodów). Nic zatem dziwnego, że zapowiedź likwidacji liniowego podatku dochodowego jako jedno z założeń Polskiego Ładu zelektryzowało polskich przedsiębiorców. Co to oznacza?

Czym jest podatek liniowy? Korzyści z zastosowania podatku liniowego dla przedsiębiorców

Czym jest podatek liniowy?

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może wybrać sposób opodatkowania dochodów osiąganych dzięki prowadzeniu biznesu. Możliwe formy opodatkowania to: podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa: 17% oraz 32%), podatek liniowy (19% dochodów), ryczałt naliczany od przychodów oraz karta podatkowa (w stałej wysokości niezależnie od osiąganych przychodów lub dochodów).

Podatek liniowy jest chętnie wybieraną formą opodatkowania dochodów przedsiębiorców – z takiego rozwiązania korzysta obecnie ponad pół miliona podatników. W tym wariancie opodatkowania obowiązuje zryczałtowana stawka opodatkowania, która wynosi 19%. Jest to korzystne rozwiązanie między innymi dla tych spośród przedsiębiorców, którzy osiągają dochody w wysokości kwalifikującej się do drugiego progu podatkowego (w Polsce w 2021 roku stawka dla dochodów ponad 85 528 złotych rocznie wynosi 32%).

Co ważne, do wyboru podatku liniowego są uprawnieni zarówno podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą, jak i podatnicy będący wspólnikami spółek nieposiadających osobowości prawnej.

PDtax - doradztwo podatkowe w Olsztynie

Podatek liniowy – zalety i wady

Dlaczego opodatkowanie dochodów firmowych w formie podatku liniowego jest tak chętnie wybierane przez polskich przedsiębiorców? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: ponieważ decyzja ta oznacza liczne korzyści z podatkowego punktu widzenia. Jakie są główne zalety związane z rozliczaniem się przedsiębiorców według założeń podatku liniowego? Poniżej przedstawiono niektóre z zalet:

 • możliwość pomniejszenia osiąganych przychodów o koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. koszty najmu, energii elektrycznej czy wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom),
 • prostota – obowiązuje jedna stawka podatku wynosząca 19%, a podczas ustalania wysokości zobowiązania podatkowego nie trzeba uwzględniać kwoty zmniejszającej podatek,
 • brak łącznie dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł – jeśli dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem liniowym, to nie będę one miały wpływu na pozostałe dochody przedsiębiorcy, które są opodatkowane na przykład według skali podatkowej,

oraz wiele innych. Warto jednak przy tym pamiętać, że tak obszerny katalog korzyści nie oznacza jeszcze, że opcja ta jest pozbawiona wad. Do głównych słabości należą między innymi: brak możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, kwoty zmniejszającej podatek czy odliczenia ulg za internet/wychowanie dzieci/rehabilitacyjnej. Słabości te jednak nie neutralizują głównej zalety podatku liniowego – efektywna stawka jest niższa o kilka punktów procentowych niż nominalna stawka wynosząca 19% (wpływa na to wspomniana możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty z tytułu prowadzonej działalności, a także możliwość odliczenia składek społecznych i zdrowotnej odpowiednio od: dochodu oraz podatku).

Oczywiście, niezależnie od przedstawionych powyżej zalet oraz słabości podatku liniowego jako sposobu opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, decyzja o wyborze tej formy opodatkowania powinna być poprzedzona rzetelną analizą sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz potrzebami przedsiębiorcy. Ponadto, konieczne jest porównanie zobowiązań podatkowych w ramach podatku liniowego z innymi wariantami (skala podatkowa, ryczałt, karta podatkowa). Tylko takie działanie pozwoli na zoptymalizowanie wysokości zobowiązań podatkowych płaconych przez przedsiębiorstwo.

optymalizacja podatkowa z PDtax

Polski Ład, czyli koniec podatku liniowego dla przedsiębiorstw?

Zdaniem ekspertów podatkowych, rozwiązania proponowane w ramach Polskiego Ładu sprawią, że dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają przychody miesięczne nie wyższe niż 10 000 złotych, bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest przejście na inne dostępne formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (przede wszystkim ryczałt). Dlaczego tak się stanie? Powodem zmiany obecnego stanu rzeczy jest pomysł dotyczący składki zdrowotnej – według obecnie funkcjonujących przepisów, składka zdrowotna (9%, z czego podatnik może odliczyć 7,75%) podlega odliczeniu od wysokości podatku.

W efekcie planowanych zmian dla przedsiębiorców, wraz z początkiem 2022 roku możliwość ta zostanie wycofana. Oznacza to, że faktyczna, efektywna stawka podatkowa dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego będzie wynosić łącznie 19%+9%=28%. Sytuację tej licznej grupy przedsiębiorców pogarsza dodatkowo fakt, że nie będą mieli oni prawa do korzystania z nowej, podwyższonej kwoty wolnej od podatku dochodowego, która będzie od 2022 roku wynosić 30 000 złotych rocznie. W efekcie, według różnych statystyk, wdrożenie Polskiego Ładu będzie oznaczać dla przedsiębiorców wykorzystujących podatek liniowy wzrost obciążeń nawet o połowę.

Jak radzić sobie w gąszczu przepisów? Niezbędna jest pomoc profesjonalistów!

Od lat panuje pogląd, że życie przedsiębiorców nie jest proste – muszą oni bowiem mierzyć się ze skomplikowanymi zagadnieniami natury księgowej oraz podatkowej. W tej obiegowej opinii jest wiele prawdy, a sytuację potwierdza rosnąca liczba zmian, które objęły polskie prawo podatkowe. Istniejącego stanu rzeczy wcale nie poprawia fakt, że nawet za drobne pomyłki przedsiębiorcom grożą dotkliwe, wielotysięczne sankcje.

Mogłoby się wydawać, że poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów, które składają się na polski system podatkowy, jest wręcz niemożliwe, a coraz liczniejsze przepisy krępują ruchy przedsiębiorców i uniemożliwiają im to, co najważniejsze – rozwijanie biznesu oraz sprawienie, by mógł on z powodzeniem konkurować w warunkach dynamicznej gospodarki wolnorynkowej. Na szczęście, przedsiębiorcy – zarówno niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwa, jak i duże podmioty o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodowym – mogą liczyć na cenne wsparcie ze strony profesjonalistów.

PDtax - doradztwo podatkowe i prawne w Olsztynie

Na rynku działa obecnie wiele kancelarii, które zajmują się świadczeniem dla swoich klientów specjalistycznych usług w zakresie doradztwa podatkowego, optymalizacji polityki podatkowej firmy oraz dostosowywania przedsiębiorstwa do zmian w przepisach. Jednym z takich podmiotów jest PDtax, które zajmuje się kompleksowym doradztwem w takich kwestiach, jak między innymi:

 • pomoc w założeniu firmy za granicą,
 • optymalizacja podatkowa oraz finansowa,
 • reprezentacja firmy Klienta podczas kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe,
 • audyt finansowy i prawny, badanie sprawozdań finansowych jednostki,
 • opracowanie prospektu emisyjnego,
 • doradztwo podatkowe,
 • due diligence,
 • wycena przedsiębiorstwa,

oraz wiele innych. Atutem PDtax jest między innymi świetnie wykwalifikowana kadra specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w działach finansowo-podatkowych małych i dużych przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Zlikwidowanie podatku liniowego to zagrożenie, które przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony, nie oznacza to oczywiście, że problemu nie da się rozwiązać – konieczność umiejętnego reagowania na zagrożenia to codzienność przedsiębiorców nie tylko w Polsce. Aby jak najlepiej zaadaptować się do nowych realiów gospodarczych w przypadku zlikwidowania możliwości rozliczania się według podatku liniowego, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów do spraw podatkowych.

Jedynie doświadczenie profesjonaliści będą w stanie nie tylko wdrożyć rozwiązania zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, ale także sprawić, że przyjęte rozwiązania okażą się dla przedsiębiorstwa korzystne pod względem finansowym – wsparcie takich profesjonalistów zapewnia właśnie biuro PDtax.

Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply