Skip to main content

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nigdy nie należało do najtańszych. Pandemia skutecznie pokrzyżowała plany wielu polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Jeszcze do końca czerwca 2021 r. możliwe było uzyskanie pomocy. W ramach Tarczy antykryzysowej 9.0 firmy mogły składać wnioski o umorzenie składek ZUS. Planowane obecnie zmiany m.in. w wysokości składek na ubezpieczenia społecznie niestety nie napawają optymizmem.

Składki, podatki…

Składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, na Fundusz Pracy… Do tego składka zdrowotna, która w 2021 r. wynosi  381,81 zł. Wysokie podatki połączone ze skomplikowanymi przepisami. Koszty firmowe systematycznie rosną każdego roku. Nie każdy polski przedsiębiorca, zwłaszcza dopiero rozpoczynający działalność, jest w stanie poradzić sobie z coraz wyższymi kosztami i zawiłościami prawa. Chociaż stopa procentowa składki zdrowotnej w 2022 r. pozostanie na obecnym poziomie 9%, zajdą zmiany uderzające w budżety polskich firm. Prawdopodobne zniesienie 0d 2022 r. możliwości odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (plus składka ZUS w wysokości 1 194,32 zł) to bez wątpienia koniec dla wielu małych i jednoosobowych firm. Zmiany negatywnie odbiją się zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach. Wraz ze składką zdrowotną, która może osiągnąć nawet 510 zł to miesięczny wydatek rzędu ok. 1700 zł. Obowiązkiem płacenia składki zdrowotnej będą obciążani również prezesi i członkowie zarządów spółek, jak i fundacji. Czy jest alternatywne rozwiązanie, niebędące jedynie likwidacją firmy?

optymalizacja podatkowa i doradztwo podatkowe w Olsztynie

Skuteczne obniżenie kosztów? Rejestracja firmy poza granicami Polski

Polski system podatkowy to skomplikowana machina, która wymaga bycia na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. W opracowanym przez Tax Foundation rankingu konkurencyjności systemów podatkowych („The International Tax Competitiveness Index”), polski system podatkowy został sklasyfikowany na 34 pozycji. Tym samym został uznany za jeden z najgorszych wśród 36 państw OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Gorzej niż w Polsce jest tylko w Chile i we Włoszech. Polskę wyprzedziły m.in. Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja.

Wprowadzane obecnie w Polsce zmiany niekoniecznie są oczekiwanym powiewem świeżości po ciężkim okresie pandemii. Nowy Ład nie wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom polskich przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie. Wzrosty kosztów jeszcze bardziej przytłoczą i skutecznie podetną skrzydła młodym przedsiębiorcom. Jest to niezwykle trudna sytuacja dla freelancerów, którzy współpracują z klientami biznesowymi i rozliczają się w ramach umów B2B. Kiedy koszty prowadzenia firmy w Polsce rosną, zdecydowanie warto poszukać rozwiązań alternatywnych. Gdzie? Chociażby w Wielkiej Brytanii. To rozwiązanie uniwersalne, tanie i od lat praktykowane w polskim biznesie. Zaoszczędzone na daninach pieniądze są gwarancją większej płynności finansowej. Środki można zainwestować w działania marketingowe, inwestycje biznesowe, czy spłatę innych zobowiązań. Biuro PDTax oferuje swoją pomoc w rejestracji firmy za granicą.

Przewaga brytyjskiej spółki LTD

Głównym celem rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii jest optymalizacja podatkowa. Decydując się na rejestrację firmy w postaci LTD (ang. Private Limited Company) na Wyspach, przedsiębiorca zyskuje prestiż międzynarodowy, dający przewagę już na samym starcie. Pozyskanie miana dyrektora w Polsce nie jest łatwe. Tu wszystko odbywa się przez samomianowanie podczas rejestracji firmy w brytyjskim rejestrze spółek Companies House. Brytyjska spółka LTD to po prostu odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Różnice są jednak znaczne. Jest to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach, która skutecznie wyróżnia spośród innych firm na polskim rynku. Rejestracja spółki LTD odbywa się w zaledwie 24 godziny. Obywatel Polski może być jedynym pracownikiem i właścicielem. Jest to równoznaczne z możliwością prowadzenia spółki LTD jako działalności jednoosobowej, a nie jak polskiej spółki z o.o, która wymaga minimum dwóch osób.

rejestracja firmy za granicą - PDTax Olsztyn

Miejsce zamieszkania w Polsce a firma w Wielkiej  Brytanii?

Spółkę LTD może założyć każdy, kto ukończył 16 rok życia, nie jest bankrutem, czy zdyskwalifikowanym dyrektorem. Nie ma konieczności emigracji na Wyspy, aby w przyszłości czerpać korzyści z dodatkowej zagranicznej emerytury. Warto podkreślić fakt, iż już po 10 latach odprowadzania składek społecznych w Wielkiej Brytanii (jako dyrektor spółki LTD) można zacząć pobierać brytyjską emeryturę. Rejestracja firmy po Brexicie jest nadal dostępna praktycznie dla każdego. Nie dotyczy to jedynie samozatrudnienia, czyli brytyjskiego self-employed (odpowiednik polskiej działalności jednoosobowej). Tu konieczny jest status rezydenta, czyli przebywanie na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez więcej niż połowę roku. Miejsce zamieszkania nie ma natomiast żadnego znaczenia w przypadku chęci zarejestrowania spółki LTD. Dochody osiągnięte ze swojej brytyjskiej firmy należy rozliczać w Polsce. O rezydecji podatkowej pisaliśmy tutaj.

Polski ZUS a składki w Wielkiej Brytanii

W Polsce nowe firmy mogą liczyć na preferencyjne składki ZUS przez dwa lata. Kwota dla osób rozpoczynających biznes często jest przeszkodą nie do pokonania. Sam próg wejścia, w szczególności dla freelancerów, jest nadal zbyt wysoki. Mały ZUS w 2021 r. to comiesięczny koszt w wysokości 627,01 zł bez składki chorobowej (647,59 zł ze składką chorobową). Z jednej strony przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności składki społeczne przedsiębiorcy nie obowiązują. Z drugiej, właściciel firmy musi nadal opłacać składki zdrowotne, gdyż ulga na start w tej kwestii nie obowiązuje. Tym samym z dniem rozpoczęcia działalności na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia i wnoszenie każdego miesiąca opłaty w pełnej kwocie. W Wielkiej Brytanii zasada jest prosta, a sama wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest obliczana na podstawie zarobków. Dyrektor spółki LTD opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia i premii wypłacanych przez firmę, których suma za rok przekroczy 9500 GBP (okres 2020/2021). Wysokość opłaty wynosi 12% od dochodu między 9500 a 50 000 GBP i 2% nadwyżki.

doradztwo prawne i podatkowe Olsztyn

Polskie podatki czy mniejsze daniny za granicą

Wielu przedsiębiorców podejmuje błędną decyzję i jednocześnie z prowadzeniem brytyjskiej spółki LTD nie zawiesza swojej działalności w Polsce. W takiej sytuacji będzie się to wiązać z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne w Polsce. Dopiero wyrejestrowanie firmy w Polsce i skupienie się na prowadzeniu biznesu w charakterze brytyjskiej spółki LTD zwalnia polskiego przedsiębiorcę z konieczności opłacania składek ZUS w Polsce. Warto również wziąć pod uwagę kwotę wolną od podatku, która determinuje ostateczny dochód firmy. W 2021 r. najwyższa kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 8 000 zł. Dla porównania w Wielkiej Brytanii to aż 12,570 GBP. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty do progu 50 000 GBP obowiązuje 20% podatek od dochodu. Zarobki w wysokości od 50 001 GBP do 150 000 GBP wiążą się z koniecznością zapłacenia 40% podatku. Różnica jest więc znaczna.

Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie się we własnej spółce i wypłata wynagrodzenia połączona z płatnością w formie dywidend. Metoda proporcjonalnego odliczenia pozwala na unikanie podwójnego opodatkowania. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 lipca 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to tyle, że każdy dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii, podlega opodatkowaniu w Polsce. Od podatku należnego do zapłacenia w Polsce odlicza się podatek zapłacony już w Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Wielka Brytania nie bez powodu jest uważana za kraj przyjazny dla biznesu i przyciąga przedsiębiorców z wielu państw. Konkurencyjny system podatkowy sprzyjający nowym przedsiębiorcom, jak i nieskomplikowane przepisy podatkowe. Działalność gospodarcza za pomocą spółki LTD w Wielkiej Brytanii i odcięcie się od polskich składek ZUS to skuteczny sposób na odciążenie konta firmowego. Wszelkie wątpliwości w powyższych kwestiach rozwieje konsultacja indywidualna ze specjalistami od doradztwa podatkowego i prawnego. Biuro PD Tax zawsze służy pomocą i z przyjemnością zajmiemy się rejestracją Twojej firmy w Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się z nami.

Leave a Reply