Skip to main content

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej nie należy do przesadnie skomplikowanych procesów. Nie oznacza to jednak, że będziemy mogli uniknąć szeregu formalności. W tym artykule postaramy się wskazać owe formalności, które są konieczne do pomyślnego zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poza tym wyjaśnimy, czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza, a także postaramy się wymienić jej wady oraz zalety.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest prawdopodobnie najprostszą formą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, co nie oznacza jednoznacznie, że nie stanowi ona dużego wyzwania dla młodych, początkujących przedsiębiorców. Cechuje się ona tym, że jest nastawiona na zysk, a także ma charakter zorganizowany. Poza tym wykonywana jest ona w sposób ciągły oraz jest zarządzana ona we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Wady i zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jak każda inna forma prowadzenia własne przedsiębiorstwa posiada zarówno wady, jak i zalety. Jeśli chodzi o zalety, to należy z pewnością wymienić:

– nie ma praktycznie żadnych kosztów założenia działalności gospodarczej,

– jednoosobowa działalność gospodarcza jest ogólnie prostą formą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w porównaniu z innymi formami,

– obowiązki sprawozdawcze są w dużym stopniu ograniczone,

– nie ma żadnych wymogów w kontekście tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,

– koszty obsługi księgowej są stosunkowo niskie,

– jednoosobowa działalność gospodarcza daje możliwość optymalizacji podatkowej, która przejawia się wyborem formy opłacania podatków,

– jednoosobowa działalność gospodarcza zapewnia elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej,

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest formą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, która posiada sporo zalet, ale nie można również zapominać o jej wadach. Do tych najważniejszych zalicza się:

– przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie do ZUS,

– przedsiębiorca musi znać podstawy, jeśli chodzi o przepisy związane z opodatkowaniem,

– istnieje odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania

 

PD TAX doradztwo prawne i podatkowe

 

W jakim momencie można zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Nie ma w tej sprawie żadnych ograniczeń, co sprawia, że zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą możemy praktycznie w każdym, dowolnym dla nas momencie. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest uprzednie podjęcie pewnych kroków. Ich niespełnienie może skutkować tym, że zostaniemy obarczeni wysoką karą finansową. Będzie ona jeszcze większa, jeśli nasza firma posiada podpisane umowy cywilnoprawne z innymi podmiotami.

Jakie kroki należy podjąć w celu zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej?

W celu zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie następujących kroków:

– należy uregulować stosunki z kontrahentami – to krok, który bezwzględnie trzeba wykonać, jeśli planujemy zamknięcie naszej jednoosobowej działalności gospodarczej. Rozwiązanie podpisanych z kontrahentami umów jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie, nawet po zamknięciu firmy, może okazać się, że będzie trzeba dostarczyć przedmioty i usługi będące przedmiotem firmy. Karą za niespełnienie zobowiązań będzie nałożona odpowiedzialność finansowa oraz wypłata odszkodowania na rzecz kontrahenta. Nie można również zapominać o tym, że naszym obowiązkiem jest także uregulowanie zobowiązań finansowych względem naszych partnerów finansowych. Zlikwidowanie firmy bez wcześniejszego uregulowania wszystkich faktur i innych należności również jest opcją, ale trzeba pamiętać, że z czasem i tak trzeba będzie je spłacić.

– należy wyrejestrować firmę z CEIDG – wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1 to kolejny krok, jaki musi zostać podjęty, aby pomyślnie można było zlikwidować naszą firmę. Wniosek powinien posiadać wszystkie nasze dane, włącznie z tymi, które dotyczą prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. W celu zamknięcia działalności konieczne jest zaznaczenie w formularzu CEIDG-1 pozycji, która brzmi następująco: „5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG”. Ową pozycję możemy odnaleźć w pierwszej części formularza „01. Rodzaj wniosku”. Termin złożenia wniosku od momentu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 7 dni. Należy się owego terminu bezwzględnie trzymać. Nie ma konieczności jednak składania wniosku stacjonarnie, gdyż można to również zrobić w sposób elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl i zrobić to przy pomocy Profilu Zaufanego. Oprócz dostarczenia formularza osobiście oraz drogą elektroniczną można to również zrobić poprzez wysłanie dokumentu pocztą na adres urzędu gminy.

– konieczne jest zapłacenie wszystkich podatków oraz uregulowanie VAT – to kolejny krok, o którym nie można zapominać, gdyż jest równie ważny, jak pozostałe. Zgodnie z przyjętą formą opodatkowania, konieczne jest opłacenie podatku dochodowego, jaki powstał w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku czynnych płatników VAT, to samo należy również zrobić z podatkiem VAT. Jeśli prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów, naszym obowiązkiem jest dokonanie precyzyjnej inwentaryzacji majątku firmowego. Zgodnie z zasadami, które nas obowiązują, musimy także zapłacić podatek VAT i podatek dochodowy od wypracowanego dochodu za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Niektórzy mogą rozliczać się wedle karty podatkowej. W takim przypadku wysokość takiej karty będzie proporcjonalna do liczby dni, w których firma działała. Trzeba pamiętać również o tym, że będąc płatnikiem VAT, musimy wyrejestrować się z rejestru aktywnych podatników. Na wykonanie tej czynności mamy 7 dni od momentu zakończenia prowadzenia działalności. Wyrejestrować się z rejestru aktywnych podatników można poprzez wypełnienie formularza VAT-Z.

– należy wyrejestrować się z ZUS – ta formalność związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych także musi zostać spełniona, abyśmy mogli pomyślnie zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą. ZUS w momencie, gdy złożymy formularz CEIDG-1, przygotuje dla nas formularz ZUS ZWPA. Nie można zapominać o bardzo ważnej kwestii, jaką jest uregulowanie składek. Należy zapłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc. W przypadku składki na ubezpieczenie społeczne należy ją opłacić proporcjonalnie do ilości dni, w których firma prowadziła swoją działalność w danym miesiącu.

– trzeba przeprowadzić archiwizację dokumentów – to kolejny ważny krok, o którym nie można zapominać. Po zamknięciu firmy należy przynajmniej przez okres 5 lat przechowywać wszystkie dokumenty z tym związane. Do tych dokumentów należy: wszelka dokumentacja, która potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej, wystawione oraz otrzymane faktury, a także dokumenty związane z zamknięciem własnej firmy.

PD TAX usługi prawne i podatkowe dla przedsiębiorstw

 

Czy można ponownie otworzyć działalność gospodarczą?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: Tak, nie ma żadnego problemu z tym, aby ponownie móc otworzyć swoją działalność gospodarczą. Powrót do prowadzenia własnego biznesu może okazać się wręcz prostszy, niż początkowo można zakładać, gdyż firma zostanie zarejestrowana ze starym numerem NIP i REGON. Poza tym nasza działalność może być prowadzona pod taką samą nazwą jak poprzednio. W przypadku, gdy nie będziemy prowadzili działalności gospodarczej przez okres 60 miesięcy, możemy liczyć na preferencyjną stawkę składek ZUS. Warto w tym miejscu wspomnieć o firmie PDtax, która może nam pomóc w przypadku, gdy będziemy chcieli założyć firmę za granicą oraz prowadzić swój biznes w dużym spokoju. PDtax pomoże nam bowiem w takich kwestiach jak:

– odzyskiwanie nadpłaconych podatków,

– opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w toku przeprowadzanej kontroli skarbowej itd.,

– w trakcie prowadzonego postępowania, przesłuchiwanie podatnika i jego pracowników,

– pomoc w rejestracji firmy bądź zakupie istniejącej spółki,

– przygotowywanie biznesplanów,

To tylko część usług, jakie oferuje firma PDtax dla swoich klientów. Warto z nich skorzystać, gdyż jest to zaufana i godna polecenia firma, która swoje usługi kieruje zarówno dla osób fizycznych i prawnych, jak i dla wszelkich przedsiębiorstw oraz organizacji.

Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z prostszych form, o ile nie najprostsza forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Nie jest jednak ona idealna i ma swoje wady i zalety. Gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej, to możemy to zrobić w dowolnym dla siebie momencie, postępując wedle ustalonych kroków. Owymi krokami są; uregulowanie stosunków z kontrahentami, wyrejestrowanie firmy z CEIDG, zapłacenie wszystkich podatków oraz uregulowanie VAT, wyrejestrowanie się z ZUS oraz przeprowadzenie archiwizacji dokumentów. Jednakże, gdy będziemy chcieli ponownie otworzyć działalność gospodarczą, po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej, to nie będzie z tym żadnego problemu. Możemy również ewentualnie zgłosić się o pomoc do zaufanej firmy jak PDtax, która pomoże nam, gdy będziemy chcieli otworzyć firmę np.: za granicą.

Leave a Reply