Skip to main content

O groźbie karalnej można mówić w sytuacji, kiedy sprawca ma realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa swojej ofiary. Nie ważne jest to w jaki sposób dochodzi do zastraszania osoby poszkodowanej, takie zachowanie w każdym razie podlega grzywnie, tudzież ograniczeniu wolności do 2 lat. Czym są groźby karalne, jak je rozpoznać i jak się przed nimi bronić?

Groźby karalne, tylko jeśli napastnik wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę

O groźbach karalnych, można mówić jedynie, jeśli ofiara czuje się zagrożona. Ważnym elementem pozwalającym sprawcy przypisania przestępstwa groźby karalnej z art.190 k.k jest to, iż jego groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że może ona zostać zrealizowana. Sąd albo prokurator zwracają uwagę na zachowanie sprawcy i kierują się tym, czy mogło ono faktycznie wzbudzić u zwykłego kowalskiego strach, uczucie zagrożenia i lęk w danej sytuacji. Jeśli następuje uzasadniona obawa, bez znaczenia jest to, czy napastnik mógł faktycznie swoją groźbę spełnić. Co ważne przestępstwo groźby karalnej może być popełnione jedynie umyślnie. Postanowienie sądu najwyższego zależy od rodzaju groźby, brana pod uwagę jest też świadomość sprawcy i poczucie zagrożenia ofiary oraz obawa spełnienia groźby. Ponadto, znaleźć tu może zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona też z czasowym jej zawieszeniem.

Radca prawny Olsztyn mówi jak rozpoznać groźby karalne?

Groźba musi mieć taką formę, żeby rzeczywiści budziła w ofierze poczucie zagrożenia. Nie może być więc ona elementem swobodnej rozmowy czy żartu. Musi wiązać się z niebezpieczeństwem poszkodowanego czy też najbliższej dla niego osoby. Warto podkreślić, że nie ma znaczenia, to, czy sprawca jest w stanie spełnić swoje groźby, ponieważ dla sądu liczy się jedynie uzasadnione odczucie ofiary, co do samej możliwości spełnienia groźby. W jaki sposób może zostać wyrażona groźba?

  • zachowaniem (zbliżanie się z odpaloną zapalniczką do rzeczy ofiary, grożąc ich spaleniem),
  • słownie (np. groźba pobicia),
  • pismem (na serwisach społecznościach, sms, mail, list),
  • za pomocą rysunku, przerobionego zdjęcia, grafiki,
  • gestem

PDtax - prawo karne i cywilne

Groźby karalne – ściganie na wniosek

Warto podkreślić, iż ściganie następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. A więc jeśli zależy nam na tym, żeby napastnik poniósł konsekwencje za kierowane groźby, konieczne jest zawiadomienie o cały zdarzeniu organów ścigania, a więc policji czy prokuratury. Niezbędny jest więc wniosek pokrzywdzonego, gdyż bez niego organy nie podejmą się żadnych czynności. W trakcie przygotowywania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa gróźb karalnych wraz z wnioskiem pokrzywdzonego o ściganie dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Adwokat Olsztyn PDtax to specjalista, który pomoże w tym, aby pismo spełniało wszelkie podstawowe wymogi.

Dobra kancelaria prawna Olsztyn pomoże także w dalszych etapach postępowania, pozostając w stałym kontakcie ścigania oraz składając wnioski o podjęcie właściwych czynności czy przeprowadzenie dowodów. Fachowe doradztwo prawne i ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu różnych problemów są ogromnym atutem wspomnianej kancelarii prawnej.

Groźby karalne – przykłady

Groźba karalna przeważnie opiera się na słownej wypowiedzi zapowiadającej dokonanie jakiejś czynności. Na przykład: kiedy sąsiad krzyczy do nas, że będzie strzelał do naszego psa z wiatrówki, jeśli ten, załatwi się na jego trawniku. Innym przykładem groźny jest przykładanie nam noża do gardła, czy też, kiedy napastnik wskazuje, iże jest gotowy do pewnych zachowań / działań (zbliżanie się z ogniem do przedmiotów łatwopalnych). Innym przykładem groźby jest przekazywanie informacji za pomocą osób trzecich, które mają dotrzeć do ofiary. Mogą być na przykład listy z pogróżkami. Warto podkreślić to, iż popełnieniem przestępstwa są tylko i wyłączne te groźby, które po zrealizowaniu ich rodziłyby sytuacje odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa. Mogą być to groźby podpalenia czegoś, kradzieży, pobicia, pozbawienia wolności, pozbawienia życia.

Skierowanie groźby na ofiarę

Jeśli chodzi jednak o grożenie popełnienia wykroczenia, jak na przykład uszkodzenie przedmiotu bez większej wartości czy też deliktu cywilnego (np. niedotrzymanie warunków umowy) to nie będą one miały skutku w postaci poniesienia odpowiedzialności karnej z tego przepisu. Należy więc pamiętać, że skierowanie groźby musi być w stronę pokrzywdzonego lub też najbliższej jej osoby (np. mąż, żona, dziecko, matka, ojciec). Musi też nastąpić na szkodę ofiary albo szkodę najbliżej osoby. Jeśli mąż grozi żonie, że ją pobije czy też porwie ich wspólne dzieci, wówczas będzie to groźba karalna. Groźba musi co najważniejsze wzbudzać realną obawę spełnienia, a więc ofiara ma wręcz pewność oraz podstawy, aby bać się realizacji groźby. Jeśli więc sąsiad wymachuje przed nami bronią, ale mamy pewność, że jest ona tylko zabawkowa, wówczas nie można nazwać tego groźbą karalną.

Adwokat Olsztyn PDtax pomoże w sprawach związanych z groźbami karalnymi

Tak samo w przypadku groźby niemożliwej przez niego do spełnienia (np. jeśli sąsiad grozi przejechaniem naszego auta czołgiem za złe zaparkowanie, którego nawet nie posiada). Co ważne, sprawca nie musi podjąć się czynności, w celu realizacji swojej groźby. Wystarczy samo poczucie zagrożenia ofiary, a napastnik musi działać w pełni świadomie, czyli wiedzieć o tym, że jego działanie wywołuje u poszkodowanego obawę. Istotna jest więc sama świadomość sprawcy. Jeśli przykładowo nie chciał on wywołać lęku u drugiej osoby, a jego groźba była elementem żartów, wówczas nie poniesie on żadnej odpowiedzialności karnej.

Groźba karalna – co nią nie jest?

Warto mieć na uwadze, iż groźbą karalną nie jest samo pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania tudzież zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. Taki komunikat jest jak najbardziej zgodny z prawem. Oprócz tego, groźbą karalną nie można nazwać przekazanie informacji danej osobie o grożącym jej niebezpieczeństwie. W tym wypadku zawiadamiający może mieć w intencji ochronienie świadka przed możliwym zagrożeniem. Co ważne, groźba może stanowić jedno ze znamion przestępstwa.

Groźba karalna i bezprawna – czym się różnią?

Według Polskiego prawa, groźba karalna i bezprawna są dwoma osobnymi pojęciami. Groźba bezprawna stanowi znamię wielu różnych przestępstw, a więc jest szerokim pojęciem. Przykładem może być tutaj zapowiedź rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego czy jego członka rodziny.

Groźby karalne – co za nie grozi?

Według art. 190 kk. karą za groźby karalne może być grzywna, ograniczenie wolności, a nawet całkowite pobawienie wolności na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Co ważne, kara pobawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona, wtedy napastnik nie trafi do więzienia, o ile przez dany okres będzie postępował całkowicie zgodnie z prawem i nie dopuści się żadnych czynów zabronionych. Warto podkreślić, iż odpowiedzialności karnej podlegają osoby nieletnie po ukończeniu 17. roku życia. A więc tylko one mogą być sądzone za kierowane do ofiary groźby karalne.

PDTax Olsztyn oferuje pomoc z zakresu prawa karnego i cywilnego

Groźby karalne kierowane drogą internetową

W dzisiejszych czasach wiele gróźb kierowanych jest właśnie przez portale społeczności a, między innymi Facebooka. Tego rodzaju zgłoszeń jest wiele, co zrobić w sytuacji otrzymywania gróźb w Internecie? Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie screena wiadomości tudzież komentarza, gdyż w ten sposób zbiera się materiały dowodowe, które następnie będą wykorzystane w sądzie. Tak samo jest w przypadku sms-ów, których też nie wolno nigdy kasować. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z radca prawny Olsztyn PDtax. Skorzystanie z takich usług jest sposobem na szybsze i sprawniejsze zakończenie sprawy. Kancelaria zajmuje się nie tylko sprawami karnymi, ale również rodzinnymi i cywilnymi. Adwokaci zapewniają kompleksową analizę spraw i reprezentację osób pokrzywdzonych, ponadto podejmują się wielu innych ważnych działań (np. uczestniczenie w przesłuchaniach i rozprawach).

Groźby karalne a przedawnienie

Jeśli chodzi o groźby karalne, przedawnienie ma miejsce po 5 latach od popełnienia czynu. Jeżeli w tym czasie organy ścigania wszczęły postępowania, wówczas do tego czasu dolicza się jeszcze 10 lat.

Groźby karalne są przestępstwem i należy o tym pamiętać. Nie powinno się go bagatelizować, a w przypadku poczucia zagrożenia najlepiej od razu skontaktować się z organami ścigania. Napastnik nie powinien być bezkarny i musi ponieść konsekwencja za swoje czyny.

Leave a Reply